Mgr. Marcel Kubinský

odborný garant projektu

Odborným garantom portálu www.ako-spravne-pisat.sk je Mgr. Marcel Kubinský, špeciálny pedagóg a riaditeľ Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Vysoké Tatry, ktoré poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť.

E-mail: poradna@akospravnepisat.sk

Kontakty na špecializované pracoviská:

Pedagogicko – psychologické poradenské zariadenia:

Kedy navštíviť najbližšie poradenské zariadenie.

V súčasnosti funguje na Slovensku pomerne hustá sieť poradenských zariadení pre deti od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Patria medzi ne:

Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva

Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

a iné školské zariadenia

 

Služby, ktoré ponúkajú sú často krát podobné alebo s miernymi odchýlkami: v zásade poskytujú bezplatné ambulantné pedagogicko – psychologické poradenstvo, ktoré sa týka ťažkostí v psychickom a fyzickom vývoji detí. Riešia problémy s predškolskou a školskou dochádzkou, počas vyučovania v škole. Veľmi často sa venujú ťažkostiam detí, ktoré majú poruchy učenia, správania sa. Poskytujú poradenský servis pre rodičov a pedagógov pri začlenení (integrácii) žiakov so zdravotnými ťažkosťami, poruchami učenia a hyperaktivitou. Pomáhajú s výchovou v rodine, pri individuálnych osobnostných problémoch a pri voľbe štúdia a povolania.

Ďalšou oblasťou služieb je metodické usmerňovanie výchovných poradcov, konzultácie a vzdelávania pre učiteľov, spolupráca s ďalšími inštitúciami, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. Poradenské zariadenia nie sú zariadenia tzv. krízovej intervencie ani neposkytujú služby v oblasti liečby drogových a ďalších závislostí.

Prinášame Vám kontakt na tri poradenské zariadenia vo vybraných mestách, ostatné kontakty môžete nájsť podľa Vášho bydliska môžete nájsť prostredníctvom tohto http://www.vudpap.sk/adresar-cpppap/

 • Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry – sídlo
  Francisciho 5, Poprad – vysunuté pracovisko
  tel.: 0903 646 099
  e-mail: poradna@poradna-tatry.sk
  www.poradna-tatry.sk
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
  Mládežnícka 34, Banská Bystrica
  Tel.: 048/ 4134751, 048/ 4134752
  e-mail: kpppbb@svsbb.sk
  kpppbb.svsbb.sk
 • Krajská pedagogicko – psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie
  Brnianska 47, 811 04 Bratislava – Staré Mesto
  Tel.: +421 2 547 755 60, +421 2 547 756 23
  e-mail: sekretariat@kpppba.sk
  www.kpppba.sk

Logopedické ambulancie:

Logopedické pracovisko môže odporučiť poradenské, predškolské zariadenie, alebo pediater. Návštevu logopéda môže rodičom odporučiť aj pedagóg pri zápise do 1. ročníka, ktorý pri rozhovore s dieťaťom zistil určité ťažkosti vo výslovnosti. Niektoré školy majú svojho logopéda priamo vo svojom pedagogickom zbore. Po nástupe dieťaťa do školy je odporúčané, aby navštevovalo hodiny logopédie, ktoré sú určené korekcii chýb vo výslovnosti. Predpokladom zlepšenia je spolupráca s rodičmi, ktorí musia nácvik výslovnosti s dieťaťom trénovať každý deň.

Prehľad logopedických ambulancií je k dispozícii na tomto odkaze

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies