Video - uvoľňovacie cviky

Video - uvoľňovacie cviky

Pri nácviku správneho písania je nevyhnutné uvoľňovať ruku a viesť dieťa k správnemu sedeniu pri písaní. Často sa ale v praxi zabúda na to, že aj po skončení písania je vhodné uvoľniť svaly, ktoré boli touto činnosťou preťažované.

Pre lepšiu názornosť sme pripravili dva video spoty. Prvý z nich je ukážkou jednej z mnohých alternatív, ako si pred písaním uvoľniť ruku a správne sa k písaniu posadiť. Správne sedenie a držanie pera v konečnej fáze nájdete tiež na fotografiách.

Druhý video spot predstavuje súbor cvikov po písaní, ale je možné ho cvičiť aj po práci na PC, za ktorým deti trávia až príliš mnoho času.

Poradna

Karol
Karol
písania písmen od dolného riadku

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či vadí, že syn píše tlačené…

Dobrý deň, metodika písania tlačených písmen nie je v…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu
Používanie webu vyjadruje váš súhlas s použitými cookies. Dalsie informacie