Ľavák v škole

Ľavák v škole

Správny učiteľ by mal prirodzene ľavákov začleniť do pravorukého kolektívu, napríklad aj vhodným posadením žiaka do lavice – na ľavú stranu, s dôrazom na správny dopad svetla. Malo by sa preňho nájsť také miesto, aby mu svetlo pri písaní dopadalo z pravej strany. Niekedy sa stane, že dieťa (najmä so slabším stupňom ľavorukosti) sa pod nátlakom samé preorientuje na pravú ruku, či už po výsmechu spolužiakov, z pocitu hanby, ale aj pod vplyvom dobre mienených rád učiteľa. Pravákom sa môže stať aj pozorovaním pravorukých spolužiakov, ktorých sa snaží napodobniť a poprieť pocit hanby z odlišnosti od majority. Ak preorientovanie na praváka nemá na dieťa negatívne dôsledky, odporúča sa nechať tomuto procesu voľný priebeh a nezasahovať doň. Nemusí pritom ísť o dieťa, ktoré má jednoznačne určenú dominantnú lateralitu pravej alebo ľavej ruky, ale môže to byť „obojručné“ dieťa (ambidexter). Takéto deti sú veľmi šikovné a dokážu väčšinu činností vyknávať oboma rukami alebo si určia pre niečo pravú a pre niečo iné zas ľavú ruku.

Ľaváci si vyžadujú v začiatkoch špeciálny prístup, preto je super mať učiteľa, ktorý sa im bude zvlášť venovať a výučbu nezgeneralizuje. V prvej triede je dôležité prispôsobiť ľavákom aj metodiku písania, ktorá je pre nich odlišná. Iný je sklon aj poloha zošita, poloha ruky, postup v nácviku písania či sklon písma. Cieľom pedagóga by malo byť navodenie správneho spôsobu ľavorukého písania. V prípade, že to tak nie je, žiak si môže vypestovať nesprávne návyky, ktoré sa síce nemusia prejaviť v prvej triede, ale objavia sa v neskorších ročníkoch.

Tip na pero pre ľavákov:
Svojmu školáčikovi môžete uľahčiť aj výberom vhodných pomôcok, špeciálne určených pre ľavákov. Písanie pôjde ľaváčikom jedna radosť so školským rollerom TORNADO od Centropen. Je vhodné však aj pre právakov a pre deti s dysgrafiou. Má špeciálne ERGO držanie s masážnymi bodmi, takže neunavuje ani pri dlhšom písaní a nespôsobuje bolesti ruky. Každý ťah je dobre čitateľný, čo pomôže najmä školákom v začiatkoch písania, alebo aj v predškolskej príprave. Kúpite ho v papiernictvách po celom Slovensku v mnohých farebných variantoch, určite aj v obľúbenej farbe svojej ratolesti.

Poradna

Mirka
Mirka
jemna a hruba motorika

dobry den neviem ci Vam pisem spravne ohladne mojho…

Dobrý deň, Mirka Fakt, že Váš syn má ťažkosti s motorikou…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu