Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy

Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy

Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy.

Čo by malo vedieť?

 • meno a adresu svojho bydliska, mená, vek a povolanie svojej rodiny
 • základné farby, geometrické tvary, čísla od jeden do desať, časti tela, zvieratá, rastliny
 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa

 

Čo by malo poznať a rozlišovať?

 • rozdiely v podobných obrázkoch, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí
 • pozná, ktorý predmet je väčší, ktorý menší a zloží ich podľa veľkosti
 • pozná, čo je na obrázku, prerozpráva príbeh, pozná básničky a vie ich reprodukovať
 • pozná rub a líc, vie odev obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips, zaviaže si šnúrky
 • rozlišuje akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napr. lev x les, veze x veze ale aj jos x soj)

 

V čom by sa malo orientovať?

 • v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,
 • v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …
 • chápe príčinu a následok, analógiu (cez deň je svetlo x večer je …),

 

Čo by malo zvládať?

 • hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)
 • skákanie na jednej nohe
 • zúčastňuje sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dlhší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vonkajšími podnetmi, neprerušuje prácu
 • rešpektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií
 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelými.

Každá základná škola má na nováčiky iné požiadavky a iné kritéria, ako zistiť školskú zrelosť. Preto je vyššie uvedený výpočet orientačným bodom, ako zrelosť dieťaťa zistiť.

Poradna

Veronika
Veronika
Ako pomôcť dcére zrýchliť tempo pri písaní?

Dobrý deň chcela by som sa poradiť ohľadne mojej dcéry. Je…

Dobrý deň, Veronika Ťažko radiť v takej veci na diaľku.…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu
Používanie webu vyjadruje váš súhlas s použitými cookies. Dalsie informacie