Keď vyhráva ľavá ruka...

Keď vyhráva ľavá ruka...

Naša spoločnosť je „pravoruko orientovaná“. Ľaváci sa skôr vnímajú ako čosi zvláštne, čosi, čo je len okrajové. Aj keď doba oproti minulým desaťročiam pokročila a už sú niektoré pomôcky prisposobené aj im, stále to však nie je v takom rozsahu ako pre pravákov. Pritom pôvodne, ešte v dobe kamennej, bolo rozloženie ľudstva na pravákov a ľavákov rovnomerné. Tento pomer v prospech pravákov sa pravdepodobne zmenil v dôsledku primitívnych astronomických poznatkov, starodávnych mýtov a náboženstiev. Odtiaľ sa pravoruký zvyk presadil aj do spoločenských zvyklostí a postupom vytvoril pravorukú civilizáciu a kultúru. Napríklad Arabi doteraz považujú ľavú ruku za nečistú a nemôžu s ňou ani jesť.

Jeden pražský výskum na deťoch potvrdil, že rovnomernosť ľavákov a pravákov pretrváva až dodnes. Viac pravákov však „vytvorila“ pravoruká spoločnosť – napríklad aj tým, že sa prirodzená ľavorukosť potláčala. Pritom toto potláčanie a preučovanie na pravú ruku môže mať patologické dôsledky na celkový vývin dieťaťa, na jeho motoriku, rečovú a charakterovú oblasť, aj na jeho osobnosť. Často sa v dôsledku preučovania u dieťaťa vyvinie motorický nekľud (zvýšená aktivita celého tela alebo len ľavej ruky, najmä pri písaní), poruchy v správaní, neurózy, zajakavosť, problémy v škole, ale napríklad aj pomočovanie a rôzne tiky.

Slávni ľaváci

Mnohí odborníci sú presvedčení, že ľavorukí sú úspešnejší, talentovanejší, kreatívnejší a majú talent na umenie. Aj keď to nie je štatisticky podložené, môže to byť v tom, že mozog ľaváka funguje inak ako u praváka. Faktom však je, že kým väčšina pravákov využíva pri reči len ľavú hemisféru, ľaváci využívajú pravú aj ľavú. Medzi známymi a úšpešnými ľuďmi sa nájde dosť ľavákov, bol ním napríklad Leonardo da Vinci, Henry Ford, Franz Kafka, Bill Clinton, Pelé, Rafael Nadal, Charlie Chaplin, Brad Pitt aj Tom Cruise. Ľaváci majú dokonca aj svoj svetový deň – oslavujú ho 13. augusta!

Preto, ak máte doma dieťa, ktoré na písanie, kreslenie, ale aj iné činnosti, prirodzene používa ľavú ruku, podporujte ho v tom a v žiadnom prípade sa ho nesnažte zmeniť na praváka. Môžete mu len uškodiť, môže mať v psychickom vývine vážnejšie ťažkosti.

Poradna

aduska82
aduska82
Problemy prvaka

Dobry den, dcera je prvacka zacala pekne pisat a s citanim…

Dobrý deň Som rád, že sa na nás obraciate aj s takýmto…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu