poradna

Otázka od:Ala | 11. 11. 2019
Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň,
Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané každé jedno malé písmeno „L“. V oboch častiach bolo slovo Ela, raz dobre a druhý raz bez l. Nedávalo mi to zmysel, prečo v jednej polovici je male l prepísané a v druhej nie, kým som si nevšimla, že tá časť, ktorá bola dobre prepísaná bola v rovnakom fonte ako je šlabikár, t.j. Time New Roman a druhá časť vzoroveho textu bola vo fonte Ariel. Vo fonte Ariel vyzerá malé „l“ ako veľké „i“. Čo mi dieťa aj potvrdilo, že nevedelo, ktoré písmenko to vlastne je. Je u prváčikov, ktorí sa len učia čítať a písať, prípustné používanie viacerých typov, fontov tlačených písmen? Ak nie, prosím poradte mi, na čo sa môžem odvolať pri komunikácii s učiteľkou. Dala im totiž navyše čítanie, nad rámec šlabikára, práve vo fonte Ariel a dieťa sa mi začalo pýtať, čo to je za písmeno, pričom doteraz s tým nebol problém. Mám aj staršie dieťa, ktoré má dodnes všetky texty zo školy v jednotnom fonte – Time New Roman.
Ďakujem

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň,
K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali mať vedomosť o rôznych fontoch písma a ich špecifikách.
To, že sa vôbec takýto materiál dostal von bez výhrad odborníkov, je zaujímavé.
Každý materiál, s ktorým deti v škole pracujú (učebnice, pracovné listy, čítanky, …) musí schvaľovať odborná komisia ŠPÚ a MŠVVaŠ SR. Mohlo sa stať, že takáto „maličkosť“ unikla ich pozornosti, keďže rôzne fonty písma sú všadeprítomné a ani si to nemuseli uvedomiť, že to bude u prvákov problém.
Predpokladám, že dobrá pani učiteľka si to všimla tiež, tak ako vy a bude s týmto materiálom pracovať opatrnejšie.
Pre prváčika je dôležité, aby dokázal čítať a písať jednotlivé písmená a naučil sa jednotlivé tvary správne dekódovať.
Samozrejme, že časom sa deti naučia čítať text v rôznych fontoch, ale už od začiatku nácviku čítania musí pedagóg vedieť deti usmerniť pri možných podobnostiach a zámenách písmen.
Verím, že tomu bude aj v prípade Vášho dieťatka.
 
Držím Vám palce, nech zvládne čítanie čo najrýchlejšie.
 
Pekný deň
 
MK
Otázka od:Linda | 17. 10. 2019
ako pomôcť dieťaťu s čítaním a písaním ak má skríženú lateralitu

Dobrý deň prajem, moja dcéra, momentálne druháčka, mala od začiatku školskej dochádzky problémy hlavne s čítaním a písaním. Diktáty nepísala vôbec s argumentom, že ona nepočuje a nerozumie čo jej vraví pani učiteľka. Po dohode sme ku koncu škol.roka navštívili špeciálno-pedagogické centrum, kde jej potvrdili prejavy dyslexie a dysgrafie s tým,že má skríženú lateralitu. Je laváčka ale vníma pravým uchom a okom. Neuro vyšetrenie má v poriadku. Nakoľko, jej ide čítanie a písanie ťažko, tým pádom samozrejme ani jednu z týchto činností nerada vykonáva čo zn.,že príprava do školy je vyslovene boj. Bola by som vďačná za rady ako jej pomôcť, keďže v tomto smere skúsenosti žiadne nemáme a nechcem aby bola pre ňu škola miestom, kam nerada chodí z týchto dôvodov. Nie je integrovaná, má len individuálny prístup. Vopred Vám ďakujem, s pozdravom

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň,
ťažko Vám radiť na diaľku s takýmto problémom, ale snáď trocha prispejem. 🙂
To, že má vaša dcérka prekríženú lateralitou by nemalo výrazne vadiť pri počúvaní, nemala by mať problém so sluchom. 
Všeobecne lateralita je prevaha jedného z párových orgánov človeka, teda ruky, nohy, oka a ucha. Môže byť lateralita tvarová (veľkosť, tvar, napr. ucha, …), alebo funkčná (rozdielna schopnosť činnosti orgánu).

Pri posudzovaní laterality sa odborníci zameriavajú hlavne na funkciu, teda zisťujú, ktorý z párových orgánov je dominantný. Funkciu orgánov človeka riadi presne umiestnené centrum v mozgu človeka a keďže sú nervové dráhy prekrížené, tak napríklad centrum pre hybnosť pravej ruky je v ľavej mozgovej hemisfére.  Tá hemisféra, ktorá riadi činnosť preferovaných párových orgánov sa nazýva dominantná. Častokrát sú všetky centrá pre preferovaný párový orgán v jednej hemisfére.

Ak Vaša dcéra píše ľavou rukou, ale oko má dominantné pravé, hovoríme skutočne o prekríženej lateralite. Vtedy riadia mozgové centrá činnosť jednotlivých orgánov v oboch hemisférach. Predpokladám, že to Vám povedali aj v poradenskom centre, ktoré ste navštívili.

Z praktického hľadiska je dôležitá motorická lateralita rúk a nôh, pričom dominancia opačného oka, resp. ucha nezohráva pri vzdelávaní významnú rolu. Môže sa stať, že funkcia jedného párového orgánu (ucha, oka) je z rôznych príčin výrazne slabšia, preto človek podvedome natáča hlavu takým smerom, aby mal preferovaný orgán bližšie k podnetu (zvuk, obraz). Nemusí to byť odrazom prekríženej laterality, ale môže ísť o funkčnú stratu alebo oslabenie orgánu, spôsobené rôznymi faktormi (úraz, mechanické poškodenie, vrodené oslabenie, … .
Vy ste síce, ako píšete, absolvovali neurologické vyšetrenie, ale neviem, či Vašej dcérke robili aj funkčné vyšetrenie sluchu (keďže sa sťažovala, že nepočuje pani učiteľku). Ak ste foniatrické vyšetrenie ešte neabsolvovali, skúste to, aby ste mohli vylúčiť funkčnú poruchu sluchu. Ak má ťažkosti v zrakovom vnímaní, teda v rozlišovaní tvarov, resp. písmen, môže ísť aj o poruchu zraku.

Pre Vás je skutočne dôležité zistiť odborným očným a foniatrickým vyšetrením, či Vaše dieťa nemá funkčne oslabené oko, resp. ucho. To Vám pomôže nájsť odpoveď na otázku, prečo odmieta čítať a písať.
Ak funkčnosť orgánov je v poriadku a v poradni Vám potvrdili znaky porúch učenia, tak oni Vám mali navrhnúť reedukačný plán, resp. odporučiť rozvíjajúce cvičenia na zlepšenie pravo-ľavej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, krátkodobej vizuálnej a auditívnej pamäte, čo sú základné parciálne schopnosti, podieľajúce sa na kvalitu podávaného školského výkonu dieťaťom.
Takéto cvičenia si môžete kúpiť aj v kníhkupectve z vydavateľstva Portál (Šimonove pracovné listy), alebo z vydavateľstva Raabe (KuliFerdo).
Ja viem, že druháci už majú veľa povinností i úloh, a tak nezostáva čas na rozvoj problematických funkcií. 
Pre začiatok by ste mohli hrať rolové hry, kedy Vaša dcérka bude pani učiteľka a vy jej budete dávať opravovať písomky od plyšových zvieratiek v „škole“ a okrem toho im môže aj čítať.
Neviem, ako ťažko jej čítanie ide, ale ak je to zlé, je dôležité sa o tom porozprávať s pani učiteľkou a dohodnúť si iný spôsob vzdelávania.
Ak pani učiteľka s dcérkou zvládajú učenie iba s individuálnym prístupom, tak to asi bude na dobrej ceste.
 
Držím Vám palce a prajem veľa radosti z učenia.
 
MK 🙂
Otázka od:Dana | 17. 09. 2019
Písanie zrkadlovo písaným písmom

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj syn, žiak 2. roč., niekedy píše zrkadlovo písaným písmom. Písmo je pekné, úhľadné, nie kostrbaté, ale niekedy napíše aj tri slová kým si uvedomí, že píše sprava – doľava. Písmená napíše i naviaže v slove úplne zrkadlovo. Diktát i odpis vie napísať bez chýb. Je šikovný, vie pekne čítať, kresliť, recitovať… Môže mať nejakú poruchu? Ďakujem za radu.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

Ak Váš synček má ťažkosti so zrkadlovým písaním a všetko ostatné mu ide dobre, môže byť problém v zrakovom vnímaní alebo v pravo-ľavej orientácii, ktoré majú “na starosti” správne rozlišovanie tvaru a polohy jednotlivých písmen pri ich prepise, čítaní a diktovaní.

Dieťa si napríklad pri diktáte vie správne vybaviť písmeno a správne ho napíše, ale pri opise robí chyby. Niekedy je to naopak. Dôležité je, aby si dieťatko kontrolovalo pri písaní každé slovo akonáhle ho napíše.

Ak máte pochybnosti o tom, či je všetko v poriadku a ide len o prechodné mierne zaostávanie v parciálnych schopnostiach, obráťte sa na najbližšieho odborníka v poradenskom zariadení, alebo poproste o radu školského špeciálneho pedagóga.

Odborník Vám môže odporúčiť cvičenia na zlepšenie zrakového vnímania a vizuo-motorickej koordinácie, čo pomôže tento problém odstrániť alebo minimalizovať chybovosť.

Držím Vám palce a prajem úspešný školský rok.

MK

Otázka od:Andre | 12. 01. 2018
Zrkadlové písanie…

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať respektíve poradiť…. Mam 6 ročne dvojičky, teraz pôjdu na zápis no u syna som spozorovala, že píše čísla úplne inak…. Číslo 3 píše opačne akoby veľké písané E…. Aj číslo 4 píše od spodnú a opačne…. Myslíte, že je potrebné to nejako riešiť? Jedným časom sa to už naučil písať normálne no s odstupom času cca mesiac sa to opäť zopakovalo…. Ďakujem vám za vašu odpoveď…

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň prajem,

U detí v predškolskom veku je bežné, že ešte nemajú plnohodnotne rozvinuté zrakové vnímanie a vizuo-motorickú koordináciu.

Práve preto niektoré deti píšu tvary písmen a číslic reverzne obrátené najčastejšie po vertikálnej osi, niekedy aj po osi horizontálnej.

Nemusíte sa ničoho obávať, deti v tomto veku sa ešte nemusia učiť písmená písať a tak to zatiaľ nemusíte riešiť. Dajte tomu čas a samo sa to rozvinie.

Ak by počas prvého ročníka v ZŠ boli vážnejšie ťažkosti v rozlišovaní a reprodukcii tvarov písmen a číslic, môžete sa poradiť s psychológom alebo špeciálnym pedagógom, čo sa dá urobiť na odstránenie takého nedostatku.

Keďže píšete, že raz je to dobré a potom zase nie, tak je to na dobrej ceste, lebo si Váš synček uvedomuje tvarové rozdiely.

Držím Vám obom palce, nech je to v poriadku.

S pozdravom

MK

 

 

Otázka od:Patrícia | 15. 11. 2017

Dobrý deň. Nie som si úplne istá, hlavne ma zmiatol internet. Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať. Na tejto trati sa prevádzkovalo 7 osobných vlakov alebo 7 párov vlakov denne?

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň Patrícia

Trocha ma Vaša otázka prekvapila, pretože my nie sme jazykovedné okienko, ale snáď Vás aspoň trocha nesmerujem. .-)

Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať:

Tu vyvstávajú dve otázky:

–          Ide o odborný text železničiarov, ktorí sa bavia o prevádzke

vlakových súprav na určitej trati? Ak áno, tak môžete napísať: Na tejto trati prevádzkovali 7 párov vlakových súprav denne.

–          Ide o bežný náučný text v ktorom opisujete sledovanie

prechádzajúcich vlakov okolo Vás? Ak áno, napíšte, že okolo Vás prešlo 7 osobných vlakov.

Snáď som Vám trocha pomohol, ale ak Vám to nestačí, obráťte sa, prosím, na Jazykovedný ústav Dionýza Štúra SAV.

Prajem pekný večer

MK

Vyplňte prosím položky formulára

Mgr. Marcel Kubinský

odborný garant projektu

Odborným garantom projektu, ktorý bude odpovedať na vaše otázky spojené s témou správneho písania, je Mgr. Marcel Kubinský.

Mgr. Marcel Kubinský vyštudoval PdF UK v Bratislave odbor pedagogika mentálne postihnutých s rozširujúcim štúdiou etickej výchovy. Začínal ako pedagóg vo viacerých špeciálnych školách, neskôr začal pôsobiť v poradenskom systéme ako špeciálny pedagóg, so zameraním na špecifické poruchy učenia a poruchy správania. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva vo Vysokých Tatrách a v Trnave, kde sa zaoberá hlavne odstraňovaniu ťažkostí v grafomotorike a v čítaní u detí mladšieho školského veku, ale aj iným poruchám učenia. Je dlhoročným lektorom so zameraním na soft skills, komunikáciu a reedukáciu pri špecifických poruchách učenia. Má dlhoročnú prax vyučovania na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych školách, pracuje ako odborný poradca pre základné školy pri zostavovaní IVP pre deti so špecifickými potrebami.

V poradni máte možnosť vyhľadať si odpovede odborných garantov na otázky súvisiace s tematikou správneho písania alebo položiť novú otázku.

Na odoslanie otázky prosím použite formulár v záložke Položiť otázku. Pred odoslaním otázky si prejdite už zodpovedané otázky a kapitolu Čo rodičov zaujíma – je možné, že odpoveď na to, čo vás zaujíma, už bola spracovaná. Odpovede sa snažíme odoslať vždy do týždňa od obdržania otázky. Odpoveď vám príde na e-mail vyplnený vo formulári a otázky, ktoré budú zaujímavé aj pre ostatných čitateľov, zverejníme v prehľade zodpovedaných otázok.

Na vaše otázky odpovedá odborný garant portálu Mgr. Marcel Kubinský

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více