poradna

Otázka od:Andre | 12. 01. 2018
Zrkadlové písanie…

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať respektíve poradiť…. Mam 6 ročne dvojičky, teraz pôjdu na zápis no u syna som spozorovala, že píše čísla úplne inak…. Číslo 3 píše opačne akoby veľké písané E…. Aj číslo 4 píše od spodnú a opačne…. Myslíte, že je potrebné to nejako riešiť? Jedným časom sa to už naučil písať normálne no s odstupom času cca mesiac sa to opäť zopakovalo…. Ďakujem vám za vašu odpoveď…

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň prajem,

U detí v predškolskom veku je bežné, že ešte nemajú plnohodnotne rozvinuté zrakové vnímanie a vizuo-motorickú koordináciu.

Práve preto niektoré deti píšu tvary písmen a číslic reverzne obrátené najčastejšie po vertikálnej osi, niekedy aj po osi horizontálnej.

Nemusíte sa ničoho obávať, deti v tomto veku sa ešte nemusia učiť písmená písať a tak to zatiaľ nemusíte riešiť. Dajte tomu čas a samo sa to rozvinie.

Ak by počas prvého ročníka v ZŠ boli vážnejšie ťažkosti v rozlišovaní a reprodukcii tvarov písmen a číslic, môžete sa poradiť s psychológom alebo špeciálnym pedagógom, čo sa dá urobiť na odstránenie takého nedostatku.

Keďže píšete, že raz je to dobré a potom zase nie, tak je to na dobrej ceste, lebo si Váš synček uvedomuje tvarové rozdiely.

Držím Vám obom palce, nech je to v poriadku.

S pozdravom

MK

 

 

Otázka od:Patrícia | 15. 11. 2017

Dobrý deň. Nie som si úplne istá, hlavne ma zmiatol internet. Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať. Na tejto trati sa prevádzkovalo 7 osobných vlakov alebo 7 párov vlakov denne?

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň Patrícia

Trocha ma Vaša otázka prekvapila, pretože my nie sme jazykovedné okienko, ale snáď Vás aspoň trocha nesmerujem. .-)

Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať:

Tu vyvstávajú dve otázky:

–          Ide o odborný text železničiarov, ktorí sa bavia o prevádzke

vlakových súprav na určitej trati? Ak áno, tak môžete napísať: Na tejto trati prevádzkovali 7 párov vlakových súprav denne.

–          Ide o bežný náučný text v ktorom opisujete sledovanie

prechádzajúcich vlakov okolo Vás? Ak áno, napíšte, že okolo Vás prešlo 7 osobných vlakov.

Snáď som Vám trocha pomohol, ale ak Vám to nestačí, obráťte sa, prosím, na Jazykovedný ústav Dionýza Štúra SAV.

Prajem pekný večer

MK

Otázka od:peter | 21. 09. 2017
…podotázka

Ďakujem za odpoveď. Uvádzate vo svojej odpovedi že ,,Dôležité je, aby rodič dieťaťu pri písaní domácich úloh ukazoval správny spôsob sedenia a držania písacej potreby ,, Na to sa chcem konkrétne spýtať… ako môžem ako ľavák ukázať pravákovi ako správne držať písacie potreby keď aj sklon pera aj sklon podložky je zrkadlovo opačný ako u praváka? Nebude mať dieťa tendeciu napodobňovať mňa a nebude ho to pliesť? Ďakujem.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

Skúste sa naučiť držať pero v pravej ruke správne a aj sa môžete snažiť niečo napísať. (neznamená to, že sa máte preučiť na druhú ruku, ale len to skúste)  Ak bude dieťa vidieť, že Vám to ide aj napriek veľkej námahe, bude Vás rešpektovať a ľahšie bude prijímať nové informácie.

Ak Vám to nepôjde, pokojne sa s manželkou dohodnite, že ona bude s dieťaťom písať a vy zase robiť iné veci (čítanie, matematiku, …)

Vo všeobecnosti  muži majú menej úhľadné písmo a preto je rozumnejšie nechať túto aktivitu na nežnejšie pohlavie.

Ak ale chcete predsa len experimentovať, namontujte si k stolu zrkadlo tak, aby Vás Vaše dieťa videlo v ňom a bude mať prevrátený obraz ako keby videl praváka a to asi potrebujete dosiahnuť.

Verím, že Vám pôjde učenie ľahko, držím Vám palce.

MK

Otázka od:PETER | 20. 09. 2017
Rodič ľavák-Dieťa pravák

Môže rodič ľavák učiť písať dieťa , ktoré je pravák ???
Dobrý deň. Mame doma predškoláka a chceme sa na prvý ročník čo najlepšie pripraviť. Naše dieťa je PRAVÁK a jeden z nás rodičov je ĽAVÁK.
Otázka znie: či môže domáce úlohy resp. nacvičovanie písania s PRAVÁKOM robiť ĽAVÁK , alebo striedavo , raz jeden rodič a raz druhý rodič ? ĎAKUJEM za odpoveď Peter

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

Vôbec nevadí, že jeden z rodičov je ľavák. Aj v škole ich možno majú a dieťa ho nenapodobňuje len preto, že ho vidí písať. Dôležité je, aby rodič dieťaťu pri písaní domácich úloh ukazoval správny spôsob sedenia a držania písacej potreby a viedol ho k trpezlivosti a dôslednosti. Ak sa rodičia pri učení s dieťaťom budú striedať a sami mu pri tom budú príkladom nie je vôbec na škodu. Príprava na vyučovanie u prvákov býva veľmi náročná aj pre rodičov a určite taký spôsob spolupráce posilní ich spoločné väzby.

Prajem pekný deň,

MK

Otázka od:Zuza | 19. 06. 2017
Nesprávny sklon a veľkosť písma

Môj syn je prvák a má nesprávny sklon písma doľava. Je pravák, napriek tomu, má sklon písma, ako ľavák. Tiež písmenká nepíše rovnaké v riadku.
Inak diktáty píše celkom pekne a bez chýb. Horšie je, že pani učiteľka začala známkovať krasopis a tam má problém. Písmenká ako a a o, píše bez uzatvorenia, darmo ho napomínam, dz vyzerá strašne, hlavne do z.
Má význam mu zobrať to, čo písali v škole a z čoho dostal horšiu známku a dať mu to doma ešte raz prepísať (nie všetko, ale aspoň časť)? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň pani Zuzana,

dôležité je vedieť, či vaše dieťa nemalo ťažkosti s jemnou, ale aj s hrubou motorikou už v predškolskom veku. Pri písaní je veľmi dôležitá koordinácia oka s rukou a ak je prítomný nejaký nedostatok, tak to na výkone dieťaťa okamžite vidno, porovnávajú ho v škole s ostatnými žiakmi, čo je normálne. Ak má Vaše dieťa správny sklon podložky (pravý roh zošita má ísť smerom hore) a aj tak píše pod nesprávnym uhlom, môže ísť o rôzne ťažkosti. Môže byť problém v koordinácii ruky a oka, ťažkosti v grafomotorike, lateralite, atď.

Najdôležitejšie je, že píše gramaticky správne a to ho určite veľmi zamestnáva. Častokrát aj napriek enormnej snahe dieťaťa a okolia je progres často krát len málo viditeľný. Preto by mala pani učiteľka pristupovať k takému dieťatku citlivo a tolerantne. V prvom rade by mala brať ohľad na nesprávne tvary písmen, keď sa žiak snaží písať správne. Ak aj má Vaše dieťa ťažkosti v úprave zošitov a v písaní diktátov, bolo by neprofesionálne, ak hodnotenie z iných predmetov je práve grafickou úpravou  ovplyvnené!

Myslím, že zatiaľ by ste mohli doma cvičiť tvary písmen, kreslením, resp. písaním na veľký papier s dôrazom na uzatváranie písmen a postupne veľkosť zmenšovať. Môže aj prstom písať do piesku, čo deti častokrát baví viac ako písanie na papier. Ďalšou dobrou pomôckou je písanie na stierateľné tabuľky, ktoré má vo svojom produktovom programe Centropen.

Myslím, že by bolo vhodné, ak s dieťaťom navštívite najbližšie poradenské zariadenie vo Vašom okolí, kde Vám psychológovia, resp. špeciálny pedagógovia urobia potrebné vyšetrenia laterality, posúdia úroveň grafomotoriky, intelektu a odporučia Vám vhodný reedukačný program na eliminovanie ťažkostí Vášho dieťaťa a hlavne po spolupráci so školou vypracujú vzdelávací program, resp. úpravy, ktoré budú pre Vaše dieťa nevyhnutné.

Prajem pekný deň,

MK

Vyplňte prosím položky formulára

Mgr. Marcel Kubinský

odborný garant projektu

Odborným garantom projektu, ktorý bude odpovedať na vaše otázky spojené s témou správneho písania, je Mgr. Marcel Kubinský.

Mgr. Marcel Kubinský vyštudoval PdF UK v Bratislave odbor pedagogika mentálne postihnutých s rozširujúcim štúdiou etickej výchovy. Začínal ako pedagóg vo viacerých špeciálnych školách, neskôr začal pôsobiť v poradenskom systéme ako špeciálny pedagóg, so zameraním na špecifické poruchy učenia a poruchy správania. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva vo Vysokých Tatrách a v Trnave, kde sa zaoberá hlavne odstraňovaniu ťažkostí v grafomotorike a v čítaní u detí mladšieho školského veku, ale aj iným poruchám učenia. Je dlhoročným lektorom so zameraním na soft skills, komunikáciu a reedukáciu pri špecifických poruchách učenia. Má dlhoročnú prax vyučovania na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych školách, pracuje ako odborný poradca pre základné školy pri zostavovaní IVP pre deti so špecifickými potrebami.

V poradni máte možnosť vyhľadať si odpovede odborných garantov na otázky súvisiace s tematikou správneho písania alebo položiť novú otázku.

Na odoslanie otázky prosím použite formulár v záložke Položiť otázku. Pred odoslaním otázky si prejdite už zodpovedané otázky a kapitolu Čo rodičov zaujíma – je možné, že odpoveď na to, čo vás zaujíma, už bola spracovaná. Odpovede sa snažíme odoslať vždy do týždňa od obdržania otázky. Odpoveď vám príde na e-mail vyplnený vo formulári a otázky, ktoré budú zaujímavé aj pre ostatných čitateľov, zverejníme v prehľade zodpovedaných otázok.

Na vaše otázky odpovedá odborný garant portálu Mgr. Marcel Kubinský

Poradňa

Otázka | 12. 1. 2018

Zrkadlové písanie…

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať respektíve poradiť.... Mam 6 ročne dvojičky, teraz pôjdu na zápis no u syna som spozorovala, že píše čísla úplne in
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň prajem, U detí v predškolskom veku je bežné, že ešte nemajú plnohodnotne rozvinuté zrakové vnímanie a vizuo-motorickú koordináciu. Práve pre
Více