akospravnepisat_1

VÝVOJ MYSLENIA POSILNÍTE ČÍTANÍM a PÍSANÍM

22.7.2016 - Hoci moderné technológie nás pre svoju jednoduchosť lákajú, myslenie svojich detí posilníme skôr pravidelným písaním a čítaním, než „behaním“ prsta po displeji. Práve tá možnosť rozptýlenia a ľahké ovládanie moderných technológií zapríčiňuje to, prečo aj vo voľnom čase píše klasicky rukou stále menej detí a namiesto knižky radšej volí online hry a seriály. Napriek tomu, že niektoré počítačové hry môžu mať na ich vývoj pozitívny vplyv, pravidelné čítanie a písanie je pre deti prínosnejšie. Zaobstarajte svojím potomkom preukážku do knižnice, zásobujte ich dostatkom klasických aj elektronických kníh a kedykoľvek bude možnosť, nechajte ich písať rukou. Napomáhate im tak rozširovať slovnú zásobu a tým aj rýchlosť a charakter ich vyjadovacích schopností. Celý článok

main

Môže sa zlá výslovnosť prejaviť pri písaní?

6.7.2016 - Každé dieťa má iné rečové nadanie a preto aj vývoj výslovnosti prebieha u každého dieťaťa trochu iným tempom. Približne v čase nástupu do prvej triedy by však už dieťa, pokiaľ nejde o dieťa s dysfáziou, alebo ak netrpí niektorou z iných hlbších rečových porúch, malo dokázať vyslovovať všetky, alebo aspoň takmer všetky hlásky. Čo keď to tak však nie je? Môže zlá výslovnosť ovplyvňovať výkony dieťaťa v škole? Môže sa odraziť v jeho písomnom prejave? Celý článok

zdesatera

Z desatora pre rodičov predškoláka

30.6.2016 - Ostáva už len niekoľko mesiacov a v živote súčasných predškolákov nastane veľká zmena. My dospelí si často ani neuvedomujeme, nakoľko výrazne sa zmení život dieťaťa s nástupom do školy. Celý článok

main

NIE ZMIZÍKOVANIU ALEBO PREČO JE LEPŠIE, KEĎ DETI ŠKRTAJÚ

29.6.2016 - Takmer všetci rodičia predškolákov aj školákov vedía, ako veľmi je dôležitý pri písaní správny úchop pera. Už od samého začiatku úchop detí sledujú a pomáhajú im k správnemu držaniu písacích potrieb. Budujú im tak od útlého veku správne návyky. Tie je však potrebné budovať v mnohých smeroch, jedným z nich je aj motivácia a učenie životných princípov. Pýtate sa ako? Napríklad tým, že ich budete učiť škrtať. Celý článok

Poradňa

Otázka | 6. 5. 2016

Styl pisania

Dobrý deň, syn (ľavák) je v druhej triede a keď píše, má zápästie úplne skrútené dovnútra. Pri ďalšom písaní chytá kŕče do ruky. Ako ho to mám odnauč
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, hlavný problém môže byť v tom, že dieťatko má nesprávne natočený papier pri písaní. Predpokladám, že sedí s pravákom v jednej lavici a ten
Více