Písmo v súčasnej škole

O otázke povinnej normy písma sa v súčasnej dobe v médiách často diskutuje. Od školského roku 2010/2011 bude v Českej republike niekoľko desiatok pilotných škôl skúšať výučbu nového písma tzv. Comenia Script. Či bude toto písmo po ukončení projektu zavedené do škôl a učebných osnov, nie je v súčasnej dobe jasné. Preto sa v nasledujúcich riadkoch budeme venovať podobe súčasného písaného písma – latinky.

V sedemdesiatych rokoch bolo zavedené do škôl štíhlejšie písmo. Je to z dôvodu náročnosti, pretože oválne písmená sú pre dieťa náročnejšie nielen z hľadiska svalovej záťaže, ale aj z hľadiska rýchlosti. Jednoducho povedané: rovná čiara je rýchlejšia než krivka.

Veľkosť písaného písma – latinky je 1:1:1, čo znamená, že stredná veľkosť zodpovedá veľkosti hornej aj dolnej slučky. Ak dieťa píše nadmerne dlhé slučky, je potrebné ho na to upozorniť, pretože je to namáhavejšie. K dodržiavaniu týchto pomerov v písme sú vhodné pomocné čiary. Väčšina súčasných zošitov ich má predtlačené.

Ďalším dôležitým znakom súčasného písaného písma je to, že sa píšu jedným ťahom. Okrem písmena x, ktoré sa píše dvomi ťahmi, sa všetky malé písmená píšu jedným ťahom. Tento spôsob písania je možné porušiť v prípade, že dieťa vynecháva diakritické znamienka.

Sklon písma sa u pravákov odporúča 60° – 90°, pričom optimálny je 75°. U ľavákov je potom za prípustné považované písmo kolmé (90°). Prevrátenému písmu (sklon smerom vľavo) predchádzame natáčaním písacej plochy. Cieľom písania je jednotný sklon. U niektorých detí sa stretávame aj s vejárovitým sklonom (písmena v slove majú rôzny sklon – slovo má tvar roztvoreného vejára), ktorý je však považovaný za chybu. Aj v prípade sklonu písma je potrebné upozorniť na dodržiavanie správnych všeobecných návykov (pozri ďalej kapitolu Všeobecné návyky a zásady pre správne písanie). Jedným z nich je aj správne sedenie. Jeho dodržiavaním je možné predchádzať riziku nesprávneho sklonu. Rovnako dôležitá je tiež voľba vhodných písacích potrieb.

Rozstupy medzi písmenami, medzery medzi slovami sa nazývajú hustota písma. S ňou je úzko spätá aj rytmika, ktorá predstavuje usporiadanie napísaných slov, viet a postupne celých odsekov do jedného úhľadného celku. Tento cieľ je možné dosiahnuť pravidelným rytmickým pohybom ruky. Niektorí ľudia nemajú problém dosiahnuť tento cieľ pomocou liniek, avšak na nenalinkovanom papieri sa im to nedarí. Pomôcť im môžu rôzne podložky s predpísanou liniatúrou.

Aby sme deti viedli k úhľadnému písaniu, je potrebné u nich pestovať trpezlivosť a dôslednosť. Je však potrebné mať stále na pamäti individuálne rozdiely medzi deťmi.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více