VIDEO: TRÉNING JEMNEJ MOTORIKY POMÔŽE K SPRÁVNEMU PÍSANIU

VIDEO: TRÉNING JEMNEJ MOTORIKY POMÔŽE K SPRÁVNEMU PÍSANIU

Na trénovanie jemnej motoriky sa ako cvik využíva napríklad prekladanie rôznych predmetov. „Dieťaťu je najskôr nevyhnutné ukázať, že je potrebné zamestnať štvrtý a piaty prst, a to napríklad držaním papierovej guľôčky, ktorú skrčíme a vložíme. Tak zostanú voľné prvé tri prsty,“ popisuje techniku cvičenia Jana Johnová. Týmito voľnými prstami potom deti uchopia napríklad kocku, ktorú prekladajú z miesta na miesto.

JSP_trenovani_uchopu.mp4

Od väčších predmetov sa pritom postupuje k menším, čím sa rozvíja jemná motorika prstov, ktoré sú potrebné pre správny úchop písacích potrieb. „Tieto cviky sa využívajú aj pre nápravu grafomotoriky, a to aj u školopovinných detí,“ objasňuje Jana Johnová. Ako ďalej uvádza, ide o veľmi jednoduché cvičenie, ktoré môžu robiť s deťmi v rámci hry aj rodičia, a tak nenásilne precvičovať prvé tri prsty a správny úchop.  

Poradna

Katarina
Katarina
pravák alebo ľavák

Dobrý deň, dcéra (takmer 5 a pol roka) ide nasledujúci rok…

Dobrý deň Pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité, aby…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu