Úspešní aj s dyslexiou

Úspešní aj s dyslexiou

Celkovo možno povedať, že detí s dyslexiou (ale aj inými poruchami ako je dysgrafia a pod.) pribúda. „Nejde však ani tak o to, že sa rodí viac takýchto detí, ako skôr o to, že zvýšený počet súvisí s lepšou diagnostikou a odhalením týchto vývinových porúch.“ - vysvetľuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne písanie a poruchy učenia.

Dyslexia postihuje oblasť čítania, jeho rýchlosť, správnosť, techniku aj porozumenie čítaného textu. Tento termín po prvý raz použil už v roku 1887 nemecký oftalmológ dr. Rudolf Berlin. Prejavuje sa napríklad tak, že dyslektik (začínajúci čitateľ) dlho slabikuje, číta dvojito (potichu číta hlásky alebo slabiky a nahlas prečíta celé slovo) vymýšľa si slová, zamieňa si písmená a číta s chybami. V tomto prípade ide o dyslexiu, ktorá postihuje techniku čítania. Niekedy ale dieťa môže čítať bezchybne, prečítanému textu však vôbec nerozumie. To je typ dyslexie, ktorý spôsobuje ťažkosti s porozumením čítaného textu. Často sa stáva, že dyslektici svoj problém taja, pravdepodobne ani sami netušia v čom je problém, a okolie takéto deti považuje skôr za hlúpe.

Najčastejším problémom, s ktorým sa dyslektik trápi, je zámena písmen, ktoré sú tvarovo alebo zvukovo podobné, nedodržiavanie interpunkcie, či vsúvanie slabík do slov, často sa v texte nevedia orientovať, vynechávajú riadky, prípadne celé bloky textu. Čítanie je tak veľmi nekompaktné a dieťa sa často musí vracať k textu späť. Iba vo výnimočných prípadoch prečítanému textu aj skutočne porozumie.

Budúcnosť je v odbornom prístupe

„Odhalenie a diagnostikovanie dyslexie u detí je na odborníkoch. Ak máte podozrenie, že doma vám vyrastá malý dyslektik, obráťte sa na najbližšie poradenské zariadenie.“ - radí Mgr. Marcel Kubinský. Ak sa diagnóza potvrdí, úspešnosť závisí od spoločného úsilia učiteľov, špeciálnych pedagógov a hlavne rodičov. Zázraky však nečakajte hneď. K zlepšeniu čítania dochádza až po niekoľkých rokoch „systematickej práce“ v škole a hlavne doma, takýmto deťom musia rodičia venovať viac starostlivosti ako pri bežných deťoch. Je ale dôležité hlavne na dieťa netlačiť a nemať priveľké nároky – nátlak viac dieťa odradí a môže vyvolať až nechuť k čítaniu. Skôr dieťa motivujte a podporujte v oblastiach, kde má predpoklady na úspech, pochváľte ho za každý úspech, ktorý pri čítaní dosiahol a zdôrazňujte jeho kladné stránky aj pred ostatnými.

Celebritní dyslektici

To, že dyslexia nie je prekážkou úspešného života, potvrdzujú aj mnohé osobnosti z rôznych oblastí života. Nájdete ich medzi hercami, spevákmi, maliarmi, politikmi aj športovcami. Patria k nim napríklad Tom Cruise, Orlando Bloom, Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Winston Churchill, J. F. Kennedy, Agatha Christie a mnoho ďalších.

 

Poradna

Maja
Maja
Domáce úlohy pre prváka

Dobrý večer, zaujímalo by ma, aký rozsah domácich úloh je…

Dobrý deň, pre prvákov nie je stanovená ani predpísaná…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu
Používanie webu vyjadruje váš súhlas s použitými cookies. Dalsie informacie