Úspešní aj s dyslexiou

Úspešní aj s dyslexiou

Celkovo možno povedať, že detí s dyslexiou (ale aj inými poruchami ako je dysgrafia a pod.) pribúda. „Nejde však ani tak o to, že sa rodí viac takýchto detí, ako skôr o to, že zvýšený počet súvisí s lepšou diagnostikou a odhalením týchto vývinových porúch.“ - vysvetľuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne písanie a poruchy učenia.

Dyslexia postihuje oblasť čítania, jeho rýchlosť, správnosť, techniku aj porozumenie čítaného textu. Tento termín po prvý raz použil už v roku 1887 nemecký oftalmológ dr. Rudolf Berlin. Prejavuje sa napríklad tak, že dyslektik (začínajúci čitateľ) dlho slabikuje, číta dvojito (potichu číta hlásky alebo slabiky a nahlas prečíta celé slovo) vymýšľa si slová, zamieňa si písmená a číta s chybami. V tomto prípade ide o dyslexiu, ktorá postihuje techniku čítania. Niekedy ale dieťa môže čítať bezchybne, prečítanému textu však vôbec nerozumie. To je typ dyslexie, ktorý spôsobuje ťažkosti s porozumením čítaného textu. Často sa stáva, že dyslektici svoj problém taja, pravdepodobne ani sami netušia v čom je problém, a okolie takéto deti považuje skôr za hlúpe.

Najčastejším problémom, s ktorým sa dyslektik trápi, je zámena písmen, ktoré sú tvarovo alebo zvukovo podobné, nedodržiavanie interpunkcie, či vsúvanie slabík do slov, často sa v texte nevedia orientovať, vynechávajú riadky, prípadne celé bloky textu. Čítanie je tak veľmi nekompaktné a dieťa sa často musí vracať k textu späť. Iba vo výnimočných prípadoch prečítanému textu aj skutočne porozumie.

Budúcnosť je v odbornom prístupe

„Odhalenie a diagnostikovanie dyslexie u detí je na odborníkoch. Ak máte podozrenie, že doma vám vyrastá malý dyslektik, obráťte sa na najbližšie poradenské zariadenie.“ - radí Mgr. Marcel Kubinský. Ak sa diagnóza potvrdí, úspešnosť závisí od spoločného úsilia učiteľov, špeciálnych pedagógov a hlavne rodičov. Zázraky však nečakajte hneď. K zlepšeniu čítania dochádza až po niekoľkých rokoch „systematickej práce“ v škole a hlavne doma, takýmto deťom musia rodičia venovať viac starostlivosti ako pri bežných deťoch. Je ale dôležité hlavne na dieťa netlačiť a nemať priveľké nároky – nátlak viac dieťa odradí a môže vyvolať až nechuť k čítaniu. Skôr dieťa motivujte a podporujte v oblastiach, kde má predpoklady na úspech, pochváľte ho za každý úspech, ktorý pri čítaní dosiahol a zdôrazňujte jeho kladné stránky aj pred ostatnými.

Celebritní dyslektici

To, že dyslexia nie je prekážkou úspešného života, potvrdzujú aj mnohé osobnosti z rôznych oblastí života. Nájdete ich medzi hercami, spevákmi, maliarmi, politikmi aj športovcami. Patria k nim napríklad Tom Cruise, Orlando Bloom, Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Winston Churchill, J. F. Kennedy, Agatha Christie a mnoho ďalších.

 

Poradna

Maja
Maja
Predškolák – budúci „pisateľ“

Dobrý deň,mám syna v predškolskom veku. Každý deň s ním…

Dobrý deň, Majka Ak je Vaše dieťa ešte v predškolskom veku…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu