So správnym písaním pomôže nácvikový adaptér

So správnym písaním pomôže nácvikový adaptér

Poradna

Mária
Mária
Styl pisania

Dobrý deň, syn (ľavák) je v druhej triede a keď píše, má…

Dobrý deň, hlavný problém môže byť v tom, že dieťatko má…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu