Písanie ide ruka v ruke s čítaním

Písanie ide ruka v ruke s čítaním

Deti sa na začiatku školskej docházky spravidla veľmi snažia, aby robili radosť rodičom aj učiteľom. Ak sú správne motivované k písaniu, vynaložia akékoľvek úsilie, aby ich písmo bolo čo najviac podobné tomu v písanke. To je pochopiteľne v poriadku, ale samo o sebe to nestačí.„Zároveň je nutné deti viesť k čítaniu i písaniu s porozumením, aby už od začiatku vnímali každé napísané slovo, čo znamená, že cielene rozvíjame ich slovnú zásobu. Postupne ich taktiež učíme sebakontrole. Vedieme ich k pozornému prečítaniu napísaného textu a s rozvojom myslenia aj k úvahe nad jeho pravopisom,“ upozorňuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne a zdravé písanie.

Cieľom rodičov aj školy je, aby deti pravidelne čítali texty primerané ich veku a premýšľali nad ich obsahom, ale taktiež dokázali písomne formulovať svoje myšlienky.

Aby to tak bolo, je potrebné si uvedomiť, že vzťah k čítaniu a písaniu vytvárame u detí ešte pred nástupom do školy. Je preto celkom namieste už malým deťom pravidelne čítať, ale tiež s nimi o prečítanom príbehu, rozprávke či básničke diskutovať, klásť im otázky, nechať ich odpovedať alebo tiež odpovede nakresliť. Pri kreslení totiž deti nad prečítaným nielen premýšľajú, ale tiež zapájajú fantáziu a precvičujú si ruku. „Pri čítaní riekaniek a básničiek je vhodné prepojenie detskej recitácie s pohybom, čo je taktiež prípravou pre rozvoj čitateľských a pisárskych znalostí dieťaťa,“ uzatvára Mgr. Marcel Kubinský.

Autor: Helena Koutková

Poradna

Jarka
Jarka
Škaredé písmo

Dobrý deň, máme doma prváka, ktorého písmo nie je práve…

Dobrý deň, Jarka Je ťažké, bez toho, aby som písmo Vášho…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu
Používanie webu vyjadruje váš súhlas s použitými cookies. Dalsie informacie