Máte nadané dieťa?

Máte nadané dieťa?

Už v predškolskom veku je možné spozorovať, že dieťa je šikovnejšie a múdrejšie ako jeho rovesníci. Ak zbadáte, že sa takto správa vaša ratolesť, nechajte si overiť odborníkmi, či ide skutočne o intelektovo nadané dieťa. Takéto deti sa prejavujú vysoko nadpriemerne rozvinutými poznávacími schopnosťami a majú aj schopnosť podávať nadpriemerné výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Rozlíšiť a zistiť „genialitu“ dieťaťa je dôležité preto, že takéto deti si vyžadujú špecifický prístup, metódy, formy aj obsah výchovy a vzdelávania. Inak svoju nadpriemernosť nebudú môcť využiť a „potlačia“ ju. Naozaj nadaných detí je však len minimum - asi 2-5%. Odborníci však rodičov upokojujú, že vzhľadom na individuálny vývin nadania sa môže z nediagnostikovaného dieťaťa, o rok či dva, stať intelektovo nadané dieťa, alebo naopak – ak dieťa teraz podáva nadpriemerné výkony, neznamená to, že bude medzi tých najlepších patriť po celý život. Častokrát sa u detí s intelektovým nadaním, ktoré nie sú odborne vedené a vzdelávané už od ranných štádií vzdelávacieho procesu, môžu objaviť znaky špecifických porúch učenia (napr. dysgrafia), alebo poruchy správania, ktoré bývajú dôsledkom neodborného prístupu a nedostatočného využívania ich nadpriemerného potenciálu.

Ako sa nadané dieťa prejavuje?

Zbystrite pozornosť, ak u dieťaťa spozorujete napríklad tieto príznaky:

- urýchlený rečový vývin a široká slovná zásoba, vzhľadom na vek dieťaťa - vynikajúca pamäť - rýchle chápanie a učenie sa, zanietený záujem o určité oblasti poznania, zvedavosť - vysoká hladina aktivity, až hyperaktivita - schopnosť dlhodobo sa venovať jednej činnosti alebo oblasti, ktorá dieťa zaujíma - živá predstavivosť - záujem o písmená a čísla, schopnosť čítania, písania a počítania už v predškolskom veku – toto však musí dieťa ovládať z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby ho dospelý do toho nútil - problematický postoj k autoritám – spochybňovanie pravidiel a požiadaviek

Následne navštívte zariadenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré intelektové nadanie u dieťaťa diagnostikuje a potvrdí. Pozor však nato, aby bolo poradenské zariadenie oficiálne zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré vydáva Ministerstvo školstva. Tak dieťa získa možnosť osobitnej starostlivosti vo výučbe a možnosť svoje nadanie naplno využiť vo svoj prospech do budúcnosti.

Poradna

Mirka
Mirka
jemna a hruba motorika

dobry den neviem ci Vam pisem spravne ohladne mojho…

Dobrý deň, Mirka Fakt, že Váš syn má ťažkosti s motorikou…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu