Máte nadané dieťa?

Máte nadané dieťa?

Už v predškolskom veku je možné spozorovať, že dieťa je šikovnejšie a múdrejšie ako jeho rovesníci. Ak zbadáte, že sa takto správa vaša ratolesť, nechajte si overiť odborníkmi, či ide skutočne o intelektovo nadané dieťa. Takéto deti sa prejavujú vysoko nadpriemerne rozvinutými poznávacími schopnosťami a majú aj schopnosť podávať nadpriemerné výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Rozlíšiť a zistiť „genialitu“ dieťaťa je dôležité preto, že takéto deti si vyžadujú špecifický prístup, metódy, formy aj obsah výchovy a vzdelávania. Inak svoju nadpriemernosť nebudú môcť využiť a „potlačia“ ju. Naozaj nadaných detí je však len minimum - asi 2-5%. Odborníci však rodičov upokojujú, že vzhľadom na individuálny vývin nadania sa môže z nediagnostikovaného dieťaťa, o rok či dva, stať intelektovo nadané dieťa, alebo naopak – ak dieťa teraz podáva nadpriemerné výkony, neznamená to, že bude medzi tých najlepších patriť po celý život. Častokrát sa u detí s intelektovým nadaním, ktoré nie sú odborne vedené a vzdelávané už od ranných štádií vzdelávacieho procesu, môžu objaviť znaky špecifických porúch učenia (napr. dysgrafia), alebo poruchy správania, ktoré bývajú dôsledkom neodborného prístupu a nedostatočného využívania ich nadpriemerného potenciálu.

Ako sa nadané dieťa prejavuje?

Zbystrite pozornosť, ak u dieťaťa spozorujete napríklad tieto príznaky:

- urýchlený rečový vývin a široká slovná zásoba, vzhľadom na vek dieťaťa - vynikajúca pamäť - rýchle chápanie a učenie sa, zanietený záujem o určité oblasti poznania, zvedavosť - vysoká hladina aktivity, až hyperaktivita - schopnosť dlhodobo sa venovať jednej činnosti alebo oblasti, ktorá dieťa zaujíma - živá predstavivosť - záujem o písmená a čísla, schopnosť čítania, písania a počítania už v predškolskom veku – toto však musí dieťa ovládať z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby ho dospelý do toho nútil - problematický postoj k autoritám – spochybňovanie pravidiel a požiadaviek

Následne navštívte zariadenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré intelektové nadanie u dieťaťa diagnostikuje a potvrdí. Pozor však nato, aby bolo poradenské zariadenie oficiálne zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré vydáva Ministerstvo školstva. Tak dieťa získa možnosť osobitnej starostlivosti vo výučbe a možnosť svoje nadanie naplno využiť vo svoj prospech do budúcnosti.

Poradna

Andrea
Andrea
Sklon písma

Dobrý deň, dcéra je prváčka a od začiatku písania má sklon…

Dobrý deň Andrea Myslim si, že sklon písma je dôležitý,…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies