K dobrému písaniu pomôže aj motorické čítanie

K dobrému písaniu pomôže aj motorické čítanie

O čítaní sa vie, že podporuje spoluprácu mozgových hemisfér. „Pri motorickom čítaní si deti zároveň precvičujú a preťahujú ruky,“ vysvetľuje Věra Šulcová. Táto metóda čítania pritom pomáha tiež s koordináciou pohybov, posilňuje súčasne aj zrakové vnímanie a cvičí plynulosť očných pohybov. Precvičovať ho možno s deťmi nielen v škole, ale i doma. Dieťa sa tak uvoľní a naberie novú energiu. Motorické čítanie je vhodné zaraďovať nielen pred písaním, ale aj pred čítaním.

JSP_motoricke_cteni.mp4

„V praxi motorické čítanie prebieha tak, že deťom ukazujeme jednotlivé geometrické tvary, napríklad trojuholník, kruh, štvorec a podobne, a ku každému je priradená iná poloha alebo pohyb rukou,“ popisuje Věra Šulcová. Dochádza pritom k uvoľneniu ruky, čo znamená, že sa rozvíja jemná i hrubá motorika. Motorické čítanie tak pomáha zefektívňovať celý proces učenia. „Po motorickom čítaní sa deťom lepšie číta, sú odpočinuté,“ hovorí zo svojej skúsenosti Věra Šulcová zo ZŠ T. G. Masaryka z Hodkovic nad Mohelkou. Cviky sú ľahko zapamätateľné a u detí veľmi obľúbené, takže ich ľahko môžu precvičovať aj doma s rodičmi.

Poradna

Jana Vlčanová
Jana Vlčanová
na slovíčko kolega

brý deň…vychovala som 3 generácie prvákov…momentálne však…

Dobrý deň, Janka Všetko záleží od toho, aké sú deti, ktoré…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu