GRAFOMOTORIKA

GRAFOMOTORIKA

Ako postupovať v rozvoji grafomotoriky

Najskôr je potrebné si uvedomiť, že kresba je prirodzenou súčasťou vývoja dieťaťa. Do veku štyroch rokov nie je nutné ho k nej zámerne viesť, ale ponechávame iniciatívu na ňom. Je však potrebné podporovať jeho záujem. Podľa odborníkov sa ale základy tvoria od 2 rokov veku dieťaťa. V oblasti rozvoja grafomotoriky podporujeme pohybové aktivity dieťaťa, čím napomáhame rozvoju hrubej motoriky. A s ohľadom na vek dieťaťa, poskytujeme príležitosť pre rozvoj jemnej motoriky. Predovšetkým volíme vhodnú veľkosť predmetov, s ktorými bude manipulovať. Začína sa vždy u väčších a s rozvojom ruky a vyššom veku postupujeme k predmetom drobným. Vo veku štyroch až piatich rokov už činnosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky musíme dieťaťu ponúkať. Pokiaľ samo nejaví záujem, je potrebné zistiť príčinu a vytvoriť podnetné prostredie pre aktivity v rozvoji grafomotoriky, pričom ich zaraďujeme s určitou pravidelnosťou. Od piateho roku dieťaťa je vhodné už pravidelne zaraďovať grafomotorické cvičenia. Pokiaľ je vývoj dieťaťa prirodzený a bez väčších odchýlok, možno v tomto roku u dieťaťa pozorovať záujem o kresbu. (Bednářová, Šmardová, 2011 – 1)

Príklady aktivít predškoláka, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti potrebné pre úspešné čítanie a písanie

Pre úspešné zvládnutie kreslenia a následného písania je potrebné rozvíjať:

  • hrubú motoriku rukou – pohyby velkých kĺbov (rameno, lakeť, zápästie). Rozvíjame ju: rôznymi pohybovými aktivitami spojenými i s pohybom horných končatín napr. lezenie (po štyroch, na rebrinách ...), hádzaním a chytaním lopty, skákaním cez švihadlo, rôznymi cvičeniami v telocvične, ale i s rôznymi aktivitami spojenými s pomocou v domácnosti (vysávanie, zametanie, ...) atď. Tieto činnosti sú prípravou pre uvoľnenie kĺbov. Pri vlastnom kreslení a písaní možno veľké kĺby uvoľňovať i zmenou polôh – kreslenie a písanie v stoji, v kľaku, v sede. Ale dôležité je kreslenie v stoji alebo v kľaku na zemi celou rukou.
  • jemnú motoriku – pohyby prstov Rozvíjame ju: modelovaním, skladaním kociek, vkladaním rôznych priestorových tvarov do príslušných otvorov, premiestňovanie najskôr väčších predmetov (kocky, diely stavebníc ...), a neskôr drobných predmetov (gulôčky, korálky, malé puzzle, rôzne diely mozaiky – klinčeky...) a navliekaním korálok, vkladaním fazule či iných drobných predmetov do hrdla fľaše, strihaním a trhaním, skladaním, lepením a stláčaním papiera, obliekaním bábik, montovaním rôznych stavebníc, hrou s prstami, hraním na hudobný nástroj - klavír, flauta, pomocou v domácnosti (utieranie riadu, miesenie cesta, lúpanie ovocia, vešanie napr. ponožiek - manipulácia s štipcami na bielizeň ...) atď.
Ukážka aktivity pre rozvoj jemnej motoriky
Ukážka aktivity pre rozvoj jemnej motoriky
  • zrakové vnímanie – ide o vnímanie obrazu ako celku, ale aj detailov, zhôd a rozdielov, v oblasti zraku a pohybu ruky postupne dochádza k ich súhre = vizuomotorickej koordinácii. Rozvíjame ju: skladaním obrázkov z farebných kociek, puzzlov, rozprávaním a postrehovaním detailov v ilustráciách pri spoločnom čítaní, rôznymi cvičeniami a obrázkami, ktoré sú tvorené výhradne o rozvoji zrakového vnímania (porovnaj obrázky a nájdi rozdiely, čo do radu nepatrí ...) atď. Ďalej podporujeme aktivity, kedy je rozvíjaná pamäť, predstavivosť i pozornosť. S rozvojom grafomotoriky je potrebné skvalitňovať rečové znalosti dieťaťa.

Až po upevnení základov pre čítanie a písanie môže byť rozvíjané vlastné čítanie a písanie. Preto je potrebné sa vyvarovať v predškolskom veku obyčajnému nácviku písmen (aj keď má dieťa záujem ich spoznať), pretože samotná ich znalosť nie je zárukou úspešného čítania a písania. Ak sa dieťa o písanie zaujíma, neodmietneme ho, ale učíme ho iba paličkové písmo, pričom uplatňujeme hygienické návyky a súčasne sa venujeme ďalším podporným aktivitám. (Bednářová, Šmardová, 2011 – 1)

Použitá literatúra:

1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafo-motoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

Poradna

Marian
Marian
autista

Dobrý deň, dcéra, stredný autista, je v prvej triede a máme…

Dobrý deň, v prípade Vašej dcéry je nutné problémy…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies