Písanie ide ruka v ruke s čítaním

Písanie ide ruka v ruke s čítaním

Deti sa na začiatku školskej docházky spravidla veľmi snažia, aby robili radosť rodičom aj učiteľom. Ak sú správne motivované k písaniu, vynaložia akékoľvek úsilie, aby ich písmo bolo čo najviac podobné tomu v písanke. To je pochopiteľne v poriadku, ale samo o sebe to nestačí.„Zároveň je nutné deti viesť k čítaniu i písaniu s porozumením, aby už od začiatku vnímali každé napísané slovo, čo znamená, že cielene rozvíjame ich slovnú zásobu. Postupne ich taktiež učíme sebakontrole. Vedieme ich k pozornému prečítaniu napísaného textu a s rozvojom myslenia aj k úvahe nad jeho pravopisom,“ upozorňuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne a zdravé písanie.

Cieľom rodičov aj školy je, aby deti pravidelne čítali texty primerané ich veku a premýšľali nad ich obsahom, ale taktiež dokázali písomne formulovať svoje myšlienky.

Aby to tak bolo, je potrebné si uvedomiť, že vzťah k čítaniu a písaniu vytvárame u detí ešte pred nástupom do školy. Je preto celkom namieste už malým deťom pravidelne čítať, ale tiež s nimi o prečítanom príbehu, rozprávke či básničke diskutovať, klásť im otázky, nechať ich odpovedať alebo tiež odpovede nakresliť. Pri kreslení totiž deti nad prečítaným nielen premýšľajú, ale tiež zapájajú fantáziu a precvičujú si ruku. „Pri čítaní riekaniek a básničiek je vhodné prepojenie detskej recitácie s pohybom, čo je taktiež prípravou pre rozvoj čitateľských a pisárskych znalostí dieťaťa,“ uzatvára Mgr. Marcel Kubinský.

Autor: Helena Koutková

Poradna

Maja
Maja
Rýchlosť písania u druháka

Dobrý deň, môj syn – druhák na ZŠ – píše veľmi pomalým…

Dobrý deň, Majka V prvom rade prepáčte za mierne meškanie…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu