neschopnosť spájať písmená do slabík

neschopnosť spájať písmená do slabík

ivana
ivana
neschopnosť spájať písmená do slabík | 31. 12. 2013

Dobrý deň, mám 6 ročnú dcéru ktorá pozná písmená ale ‘nepčuje’ ich vo slovách a ani ich nevie spájať do slabík a následne do slov. Je predškoláčka tak by som chcela vedieť či to mám riešiť ešte pred nástupom do školy.Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň Ivana

Na úvod Vám a všetkým čitateľom prajem do Nového rtoka 2014 veľa úspechov v osobnom živote, hlavne veľa radosti a pohody pri výchove a vzdelávaní svojich ratolestí. :-)

Čo sa týka Vašej dcérky, tak je dobré u nej rozvíjať sluchovú analýzu a syntézu, to znamená rozklad slov na písmená a ich skladanie.

Všetko prebieha vo verbálnej rovine, začínate s určovaním prvého písmena v slove začínajúceho samohláskou ("povedz, čo počuješ na začiatku slova: auto, okno, ucho, ...) Dieťa odpovedá: a, o, u, ...

Ak to zvládne, pokračujete to isté so slovami, ktoré sa začínajú na spoluhlásku: dom, krava, tehla, potok, ...

Potom pracujte s otvorenými slabikami: ba, le, ko, du, ... a povie Vám hlásky: b-a, l-e, k-o, d-u, ...

Nasledujú jednoslabičné slová: dom, pes, hav, lev, dym, ...

... potom jednoduché viacslabičné slová: mama, zima, teta, lama, sova, ...

... a stále pridávate zložitejšie slová, ale veľmi opatrne a pomaly aby to dieťa zvládlo.

Všetko robíte aj naopak. Teda Vy hovoríte písmená a dieťa slabiky, prípadne neskôr aj slová.

Malo by to fungovať, ale ak dcérka nechodí do školy, ani sa veľmi nepúšťajte do ťažkých slov so spoluhláskovými skupinami, aby ju to neodradilo. Veľmi je dôležité, aby to bola pre ňu zábava a nie trápenie.

Prajem veľa úspechov a trpezlivosti :-)

MK

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Ďalší otázky

Kontaktný formulár

Povinné údaje
Súhlasím so spracovaním osobných údajov