Je to správne?

Je to správne?

rika67
rika67
Je to správne? | 12. 10. 2013

Je správne, ak je písmo prváka už v polovici októbra hodnotené známkou? Je zakázané gumovať v prvom ročníku? Je správne dať prvákovi 2 z matematickej úlohy, ktorú vypracoval správne, ale znak väčší alebo menší bol napísaný podľa slov p.uč. nepekne? Prvák je podľa mňa citlivá dušička a toto všetko sa mi zdá demotivujúce.

Dobrý deňPravdu povediac, to, čo píšete nie je správne, ale všetko závisí od konkrétnej situácie a ťažko bez presných informácií hodnotiť, či práca pedagóga bola alebo nebola správna.

Pri rozvoji záujmu detí o učenie už od prvých chvíľ veľmi záleží na pedagógovi a jeho vzťahu k prváčikovi. Čím viac má dieťa na začiatku školskej dochádzky negatívnych skúseností, zákonite sa jeho postoj k pedagógom, povinnostiam a zodpovednosti profiluje skôr negatívnym smerom a získava pod vplyvom týchto skúseností aj negatívne postoje.

Nemôžeme jednoznačne hodnotiť prácu pedagóga a ani dieťaťa na základe jednej vety. Pravdou je, že hodnotiť známkou výkon dieťaťa po mesačnej školskej dochádzke nie je najlepším riešením, niektoré školy s modernými prvkami vzdelávania sa snažia čo najdlhšie hodnotiť dieťa slovne. Aj ja si pamätám, že keď som chodil do školy v minulom storočí, tak som prvý polrok dostával iba včielky, prípadne čierne body. Pre prváčika je dôležitejšie ako známka pohladenie, pochvala a úsmev pedagóga, ktorý je pre neho malým bohom a každý žiak sa snaží urobiť všetko pre to, aby pani učiteľke vyhovel.

Gumovanie počas písania a používanie gumovacích pier by som ja osobne zakázal úplne, pretože to u detí vytvára negatívne návyky. Do poradne nám chodí veľa detí, ktoré píšu pomaly, robia veľa gramatických chýb, u niektorých tvary písmen nie sú najkrajšie. Ak ide o komplex týchto problémov, gumovanie výrazne spomaľuje dokončenie úlohy a preto je najlepšie, ak dieťa nesprávne napísané písmeno opraví preškrtnutím. Veľmi dobrou pomôckou pre prváčikov sú stieracie tabuľky.

Tretia časť Vašej otázky sa týkala hodnotenia matematiky a zhoršenie známky pre nesprávne napísaný tvar znamienka. Tu nie je čo dodať, dávam Vám za pravdu. Myslím si, že tvar znaku nemá prečo rozhodovať o známke. Ak dieťa nesprávne napíše znak, alebo číslicu, je vhodnejšie, ako okamžitá zhoršená známka, dať dieťaťu možnosť opravy svojej práce s následným hodnotením.

Držím Vám palce a prajem len pekné a úspešné dni.

MK

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Ďalší otázky

Kontaktný formulár

Povinné údaje
Súhlasím so spracovaním osobných údajov