JE DYSGRAFIA MÓDNYM VÝSTRELKOM?

JE DYSGRAFIA MÓDNYM VÝSTRELKOM?

Stále častejšie sa môžeme stretnúť s názorom, že dysgrafia, dyslexia, dysortografia a ďalší dys- diagnózy sú len „módnym výstrelkom“ a že sa nimi ospravedlňuje lenivosť či hlúposť dieťaťa. „Za našich mladých čias sa naučilo písať každé dieťa a žiadne dysniečo nebolo,“ namietajú často prarodičia dnešných školákov s tým, že takéto diagnózy sú podľa nich obyčajnou výhovorkou.

„V skutočnosti dysgrafia aj ostatné poruchy s predponou dys existovali pochopitelne už skôr. Len ich diagnostikovanie nebolo tak časté. Preto nemohol byť uplatňovaný pri výuke vhodný metodický prístup. Nediagnostikovaná porucha sa preto občas odrazila vo forme zhoršenej známky,“ vysvetľuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne a zdravé písanie, a dodáva, že hoci zďaleka nie každé škaredo píšuce dieťa, je dieťa trpiace dysgrafiou, rozhodne by táto možnosť nemala byť braná na ľahkú váhu. „Pokiaľ vaše dieťa skutočne dysgrafiou alebo grafomotorickou poruchou trpí, môže sa to prejaviť nielen na výslednej známke z písania, ale neskôr i v niektorých iných predmetoch. Vynaložené úsilie môže dieťa vyčerpávať, preto je potrebné odborné vedenie, aby mohlo byť dieťa v ďalšom vzdelávaní úspešné,“ podotýka Mgr. Marcel Kubinský.

„Pokiaľ sa rodičom v písaní dieťaťa niečo nezdá, mali by sa v prvnom rade obrátiť na učiteľa a konzultovať s ním konkrétne prejavy (ťažkosti) pri písaní svojho dieťaťa. A to už napríklad v priebehu prvého polroka, pretože pri jednotnom postupe rodičov a školy sa dajú mnohé ťažkosti včas podchytiť a predísť tak následkom v podobe problémov pri písaní“ vysvetľuje Mgr. Kubinský.

„Dieťa s dysgrafiou má ťažkosti pri predstavení si správneho tvaru písmena, tvarovo podobné písmena si zamieňa. Spravidla píše  kŕčovito, takže je písmo kostrbaté a môže byť menej čitateľné,“uzatvára Mgr. Marcel Kubinský a upozorňuje, že okrem porady s odborníkom je potrebné venovať náležitú pozornosť uvoľňovaniu ruky a správnemu úchopu písacích potrieb.

Nie je pochýb o tom, že kľúčovým obdobím pre nácvik správneho úchopu, rozvoj rytmického cítenia alebo uvoľňovanie ruky, ktoré sú pre písanie dôležité, je už predškolská príprava.

Autor: Helena Koutková

Poradna

Marcela
Marcela
syncek nechce vobec kreslit

Dobry den.Mam skoro 5 rocneho synceka, ktory vobec no…

Dobrý deň. Mrzí ma, že Váš synček tak ťažko znáša kreslenie…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu
Používanie webu vyjadruje váš súhlas s použitými cookies. Dalsie informacie