Diktát 4.trieda

Diktát 4.trieda

saninka
saninka
Diktát 4.trieda | 27. 10. 2013

Dobrý deň chcela by som sa opýtať keď píšu štvrtáci diktát tak učiteľka prečíta vetu deti ju zopakujú a tým si ju majú zapamätať a už učiteľka nediktuje vetu po slovách. Je to správny postup v tomto ročníku ?

Dobrý deň

Takýto spôsob diktovania by bol v poriadku, ak by pani učiteľke išlo iba o rozvíjanie sluchovej pamäte žiakov a nehodnotila by chybovosť v diktáte.

Ak chce pani učiteľka zistiť, či dieťa ovláda gramatické pravidlá a vie ich aplikovať v praxi, mala by zvoliť tempo prispôsobené najpomalšiemu žiakovi v triede. Veľmi dôležitý je aj nácvik spätnej kontroly písaného textu, kde si deti spolu s pani učiteľkou (alebo samé potichu) čítajú po napísaní vety každú vetu samostatne a hľadajú chyby. Veľa detí aj vo štvrtom ročníku má so spätnou kontrolou textu ťažkosti práve pre nedostatok času na opravu.

Pri rýchlom diktovaní sa výrazne zvyšuje chybovosť a hlavne grafická podoba tvarov písmen, skrátka deti veľmi rýchlo začínajú písať škaredo a nečitateľne, pretože potrebujú všetko stihnúť napísať a kvalita napísaného textu je až sekundárna.

Verím, že sa negatívne javy neprenesú do stereotypov pedagógov a pôjde im hlavne o odovzdanie vedomostí a nie o nachytanie detí "na hruškách"Prajem pekný deň

MK

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Ďalší otázky

Kontaktný formulár

Povinné údaje
Súhlasím so spracovaním osobných údajov