Uľahčenie vstupu do školy

Prvý vstup do školy, prví učitelia, prvé školské predmety a pomôcky. Vstup do prvej triedy základnej školy je pre dieťa obrovskou zmenou, keď je všetko nové a nepoznané, v okolí sa objavujú nové tváre a nové požiadavky. Pokiaľ i Vy máte doma budúceho školáčika, pozrite sa, s akými schopnosťami a zručnosťami by ste ho mali vybaviť, skôr než nastúpi do školy. Zmena prostredia bude potom preňho ľahšia.

Rodič vedie dieťa k:

 • osvojeniu základných pravidiel slušného správania, aby dieťa vedelo pozdraviť, poprosiť, poďakovať,
 • zvládnutiu základov „sebaobsluhy“ – obliekanie, prezúvanie (zaväzovanie šnúrok), zvládanie základných hygienických návykov spojených s použitím toalety, automatickým umytím rúk po použití WC a pred jedlom, používanie vreckoviek,
 • osvojeniu základov stolovania – doniesť jedlo na stôl (v školskej jedálni spravidla nosí dieťa polievku aj druhé jedlo na tácke súčasne), používanie príboru,
 • prekonávaniu ťažkostí (uniesť prehru v hre, dokáže sa podeliť o hračky s vrstovníkom),
 • udržovaniu poriadku vo vlastných veciach (hračkách, oblečení),
 • dodržiavaniu pravidelného denného režimu – dieťa chodí v rovnaký čas spať aj vstáva, pričom by malo spať približne 10 hodín,
 • dokončovaniu aktivít, ktoré začalo (dokončenie hry, domaľovanie obrázka, vypočutie predčítanej rozprávky), učí ho sústrediť sa na hru,
 • pomoci pri domácich prácach (drobná výpomoc v kuchyni a pri upratovaní),
 • príprave písacích potrieb do peračníka – zasunutie ceruzky, otváranie a zatváranie peračníka,
 • ukladaniu školských potrieb do školského batoha alebo tašky (otváranie a zatváranie tašky),
 • správnemu držaniu písacej potreby – pokiaľ má dieťa zafixované zlé držanie, je veľmi obtiažne ho v 1. ročníku preučiť,
 • správnej výslovnosti jednotlivých hlások, pokiaľ má dieťa s výslovnosťou problém, je potrebné navštíviť logopéda,
 • pozornému počúvaniu pri čítaní, rozprávaní.

Nie je nutné, aby pri vstupe do prvej triedy ovládal Váš syn či dcéra všetko perfektne, napriek tomu sú vyššie zmienené body signálom sociálnej zrelosti a pripravenosti na vstup do školského prostredia. Pomôžte preto svojmu dieťaťu osvojiť si všetko potrebné, nech je pre neho zmena prostredia prijateľnejšie.

 

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více