Uľahčenie vstupu do školy

Prvý vstup do školy, prví učitelia, prvé školské predmety a pomôcky. Vstup do prvej triedy základnej školy je pre dieťa obrovskou zmenou, keď je všetko nové a nepoznané, v okolí sa objavujú nové tváre a nové požiadavky. Pokiaľ i Vy máte doma budúceho školáčika, pozrite sa, s akými schopnosťami a zručnosťami by ste ho mali vybaviť, skôr než nastúpi do školy. Zmena prostredia bude potom preňho ľahšia.

Rodič vedie dieťa k:

 • osvojeniu základných pravidiel slušného správania, aby dieťa vedelo pozdraviť, poprosiť, poďakovať,
 • zvládnutiu základov „sebaobsluhy“ – obliekanie, prezúvanie (zaväzovanie šnúrok), zvládanie základných hygienických návykov spojených s použitím toalety, automatickým umytím rúk po použití WC a pred jedlom, používanie vreckoviek,
 • osvojeniu základov stolovania – doniesť jedlo na stôl (v školskej jedálni spravidla nosí dieťa polievku aj druhé jedlo na tácke súčasne), používanie príboru,
 • prekonávaniu ťažkostí (uniesť prehru v hre, dokáže sa podeliť o hračky s vrstovníkom),
 • udržovaniu poriadku vo vlastných veciach (hračkách, oblečení),
 • dodržiavaniu pravidelného denného režimu – dieťa chodí v rovnaký čas spať aj vstáva, pričom by malo spať približne 10 hodín,
 • dokončovaniu aktivít, ktoré začalo (dokončenie hry, domaľovanie obrázka, vypočutie predčítanej rozprávky), učí ho sústrediť sa na hru,
 • pomoci pri domácich prácach (drobná výpomoc v kuchyni a pri upratovaní),
 • príprave písacích potrieb do peračníka – zasunutie ceruzky, otváranie a zatváranie peračníka,
 • ukladaniu školských potrieb do školského batoha alebo tašky (otváranie a zatváranie tašky),
 • správnemu držaniu písacej potreby – pokiaľ má dieťa zafixované zlé držanie, je veľmi obtiažne ho v 1. ročníku preučiť,
 • správnej výslovnosti jednotlivých hlások, pokiaľ má dieťa s výslovnosťou problém, je potrebné navštíviť logopéda,
 • pozornému počúvaniu pri čítaní, rozprávaní.

Nie je nutné, aby pri vstupe do prvej triedy ovládal Váš syn či dcéra všetko perfektne, napriek tomu sú vyššie zmienené body signálom sociálnej zrelosti a pripravenosti na vstup do školského prostredia. Pomôžte preto svojmu dieťaťu osvojiť si všetko potrebné, nech je pre neho zmena prostredia prijateľnejšie.

 

Poradňa

Otázka | 15. 11. 2017

Dobrý deň. Nie som si úplne istá, hlavne ma zmiatol internet. Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať. Na tejto tr
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň Patrícia Trocha ma Vaša otázka prekvapila, pretože my nie sme jazykovedné okienko, ale snáď Vás aspoň trocha nesmerujem. .-) Pri opise počtu
Více