Tréning pozornosti a pamäti

Nato, aby dieťa úspešne zvládalo školské povinnosti, je dôležité aj precvičovanie pozornosti a pamäti. Darmo bude vedieť pekne písať, keď nebude schopné sa sústrediť a nebude si vedieť zapamätať. Čo je dôležité napríklad aj pri písaní diktátov.

Najjednoduchšie a najľahšie sa deti učia vtedy, keď si to ani nevšimnú, čiže hrou. Trénovať pamäť aj pozornosť môžete s nimi kdekoľvek, doma v detskej izbičke, u starých rodičov, vonku na dvore, v parku, cestou na výlet autom alebo aj na ihrisku. Môžete sa zozbierať viacero členov rodiny alebo rodičov a ak bude viac detí, bude ešte lepšia zábava. Máme pre vás niekoľko tipov, s ktorými sa určite zabavíte.

„Kimovky“

Asi najznámejšou hrou na trénovanie pamäti je pexeso, ktoré trénuje nielen zrakovú pamäť, ale aj sústredenosť. Výborným tipom na hru na zapamätanie si je tzv. Kimova hra, ktorá hravou formou rozvíja vizuálnu pamäť. Jej názov je pomenovaný podľa románu Kim od spisovateľa Rudyarda Kiplinga, v ktorom sa hlavný hrdina Kim hrá túto hru počas výcviku za špióna. Je vhodná nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktorí majú problémy s pamäťou, či pre seniorov, ktorí si chcú udržať mentálnu mladosť. Jej podstata spočíva v tom, že sa deťom ukáže určitý počet drobných predmetov (autíčko, pero, mobil a pod.) na určitý čas. Zvyčajne je to okolo 10 – 20 vecí na približne dve minúty. Potom sa veci zakryjú a deti majú povedať alebo napísať, ktoré predmety sa tam nachádzali. Deti môžete motivovať aj tým, že kto si zapamätá najviac, môže získať nejakú sladkosť. Existujú aj rôzne varianty tejto hry. Napríklad typ „Čo sa zmenilo?“ – deťom ukážete 10-15 drobných predmetov, ktoré si majú pozrieť. Následne ich pošlete preč, niektoré predmety vymeníte alebo odoberiete zo skupiny a deti majú uhádnuť, čo sa zmenilo, ktoré predmety boli vymenené. Pre menšie deti dávajte do hry menej predmetov a hlavne také, ktoré dieťa určite pozná a vie pomenovať.
Všetky Kimove hry sú výborným tipom nielen na tréning pamäti, ale zlepšujú koncentráciu a sústredenosť detí, vďaka nim aj nepokojnejšie deti sú schopné vydržať určitý čas v tichosti pri vykonávaní jednej činnosti, a to aj bez vyrušovania ostatných.

Letí, letí…

Hru, ktorú si určite pamätáte aj vy z detstva. Cieľom hry je rozvíjať sústredenosť, postreh, ale aj slovnú zásobu detí. Výhodou je viacero zúčastnených detí, ktoré sedia v kruhu a dospelý odrieka riekanku: „Letí, letí, všetko letí, čo má krídla všetko letí. …letí!“ Kde doplní rôzne predmety, zvieratá a pod. Deti aj dospelý, vždy musia zdvihnúť ruky, keď je doplnené slovo, ktoré predstavuje niečo, čo lieta vo vzduchu (lietadlo, raketa, vták a pod.). Keď slovo vyjadruje vec, ktorá nelieta, deti rukami nehýbu.

Tlieskanie na slovo

Hra, ktorá precvičuje akustickú pozornosť, sústredenie, diferenciáciu podstatných zvukov od nepodstatných, je „Tlieskanie na slovo“. Môže mať viacero stupňov náročnosti, ktorý zohľadnite napríklad podľa veku dieťaťa. Vyberte si krátky text a dohodnite sa na slove, pri počutí ktorého dieťa zatlieska. V texte by sa malo samozrejme to slovo viac ráz opakovať.

Najjednoduchší stupeň – čítajte text tak, aby vám dieťa nevidelo na ústa a požiadajte ho, aby pri počutí určeného slova tlesklo rukami.

Náročnejší stupeň – ak dieťa zvládne cvičenie bez chyby, pustite tichú hudbu a cvičenie opakujte

Najnáročnejší stupeň – keď zvládne aj to, pustite hovorenú reč (televízor, rádio…) a urobte cvičenie ešte raz.

Tréning pracovnej pamäte

Krátkodobá sluchová alebo vizuálna pamäť by nám v procese učenia veľmi nepomohla, ak by sme nevedeli využiť získané informácie. Učením získavame informácie, ktoré si dokážeme v pamäti udržať čo najdlhšie a vieme ich plnohodnotne a správne v pravý čas využiť. Na to slúži pracovná pamäť.
Jednoduché cvičenie na zlepšenie pracovnej pamäte je zapamätanie si jednociferných čísel alebo slov, následné podržanie v pamäti a vyslovenie všetkých prvkov v opačnom poradí.
Začíname od dvoch až troch prvkov. Dieťaťu povieme slová: (pes, mačka, lev), alebo (4,5,8), nasleduje zapamätanie si prvkov u dieťaťa a následne všetky prvky povie v opačnom poradí, teda (lev, mačka, pes), (8,5,4). Ak dieťa, alebo aj dospelý, nemá s troma prvkami problém, pridáme ďalší a pokračujeme, kým sa nebude veľmi často mýliť.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více