poradna

Otázka od:Marian | 15. 09. 2016
autista

Dobrý deň,
dcéra, stredný autista, je v prvej triede a máme veľký problém ju naučiť úchop ceruzky. Akékoľvek napísanie čísla alebo písmena je boj na hodiny. Máme špeciálne ceruzky, aj gumu na ceruzku, a aj tak sa nedarí ceruzku správne držať.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,
v prípade Vašej dcéry je nutné problémy konzultovať priamo s odborníkom, ktorý ju dobre pozná a má možnosť spôsob písania (teda aj úchopu) posúdiť a poradiť ako postupovať, aby prišlo k zlepšeniu. Vy tiež svoje dieťatko poznáte a viete, čo naň zaberá, možno by ste s ňou mohli skúsiť hrať malú rolovú hru, kde nejaká bábka (napríklad opička), ktorá má  päť prstov bude kresliť na papier alebo tabuľu a bude ukazovať ako sa má ceruza držať, prípadne si môžu bábka a dievčatko úlohy vymeniť a dievčatko bude učiť opičku, ako má správne ceruzu držať.

 

Otázka od: Katarina | 6. 04. 2016
pravák alebo ľavák

Dobrý deň,
dcéra (takmer 5 a pol roka) ide nasledujúci rok do školy a stále si prehadzuje pastelky z jednej ruky do druhej. Ani pri iných činnostiach nevidíme, že by dominovala jedna alebo druhá strana. Máme sa poobzerať po nejakom cvičení, pri ktorom spoznáme, či je praváčka alebo ľaváčka? Nechceme ju s manželom úplne nútiť.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň

Pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité, aby používalo naozaj dominantnú ruku pri pracovných činnostiach, v opačnom prípade to môže viesť k vážnym poruchám, ktoré sa ťažko odstraňujú. V súčasnosti už našťastie nikto nepreúča deti na pravú ruku a ľavoruké deti často bývajú naozaj veľmi šikovné. Lateralita je prevaha jedného z párových orgánov (zmyslových alebo hybných) a môže byť tvarová (veľkosť, tvar, objem napríklad nohy) a funkčná, čo znamená prevahu, resp. kvalitu vo výkone, v jemnej motorike.

V posudzovaní laterality sa hlavne zameriavame na funkčné rozdiely, teda napríklad ktorou rukou urobíme niečo lepšie, ktorá noha je silnejšia pri odraze, atď..

Každý párový orgán je riadený z centier na príslušnej mozgovej hemisfére. Prekrížením nervových dráh pravostranné orgány sú riadené z centier ľavej a ľavostranné orgány z pravej mozgovej hemisféry. Tá hemisféra, ktorá riadi prevažnú činnosť orgánov je dominantná.

Lateralita je odrazom dominancie niektorej z hemisfér. Jej prejavy sú rôzne. Výchovným pôsobením sa jej prejavy buď posilňujú (napr. u pravákov), alebo potlačujú (často u ľavákov).

Zo všetkých prejavov laterality má najväčší praktický význam, hlavne pre pôsobenie v škole, motorická lateralita, teda či je dieťa pravoruké alebo ľavoruké. Rozlišujeme hlavne ľavákov, pravákov a ambidextrov – obojručných. Samozrejme nemusia byť medzi jednotlivými typmi presné hranice.

Ak neviete, akú lateralitu má vaše dieťa, najlepšie je obrátiť sa na najbližšie poradenské pedagogicko – psychologické, resp. špeciálno pedagogické zariadenie a tam odborníci zistia pomocou testu laterality, ktorá ruka, oko, či ucho je u Vášho dieťaťa dominantné. To Vám pomôže k jeho usmerňovaniu počas vzdelávacieho procesu.

Ak nemáte dostatok času, alebo sú čakacie doby v poradniach dlhé, môžete si Vašu dcérku všímať pri bežných činnostiach a pozorovať čo robí ktorou rukou. Môžete doma robiť rôzne cvičenia (simulovanie reálnych činností), pri ktorých zistíte aspoň orientačne lateralitu.  Sledujte, do ktorej ruky chytá lyžicu a naberá ňou napríklad múku, ako chytá kocky pri ukladaní „komína“, ktorou rúčkou sa pre niečo naťahuje, na ktorej nohe najčastejšie poskakuje, ktorým okom sa pozerá cez priezor vo dverách, atď. . Takých činností, kde môžete pozorovať párovú dominanciu u Vašej dcérky je naozaj veľa.

Je len veľmi dôležité, aby ste ju nenútili robiť niečo tou rúčkou, o ktorej si Vy myslíte, že je tá „správna“. Nechajte ju, nech sa rozhodne sama a ak dokáže obe ruky používať plnohodnotne, tak je to len jej výnimočná vlastnosť.

Držím Vám palce a verím, že sa k správnej lateralite dopracujete ešte pred nástupom do školy, čo jej pomôže lepšie zvládať edukačný proces.

 

Pekný deň

MK

Otázka od:Stefan | 29. 09. 2015
písanie jedným ťahom

dobry den, prosim chcem sa spytat. Som tato a mam druhaka. Ked som bol ja prvak, tak pani ucitelka nas ucila pisat slova jedným ťahom a až potom doplnit interpunkcne znamienka, ako dlzne, bodky a mäkčene. Je to tak spravne ? Pretoze moj syn tuto zasadu ktoru mam ja osvojenu nepozna.
dakujem za odpoved.
Stefan

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň pán Štefan

U detí, ktoré majú ťažkosti v nadväzovaní jednotlivých grafém pri písaní písaným písmom je prerušovanie a doplňovanie interpunkcie počas písania naozaj nežiaduce. Vždy je lepšie, keď dieťa napíše celé slovo a potom dopíše interpunkčné znamienka. Záleží na tom, či je dieťa schopné všetky interpunkčné znamienka doplniť samo, alebo ich často zabúda. Ak dieťa na znamienka často zabúda, tak je vhodné písať ich okamžite. Pri tichom diktovaní jednotlivých písmen dopisujú znamienka aj za cenu, že väzby písmen nebudú dokonalé. Teda gramatika je povýšená nad grafický prejav, čo je určite dôležitejšie. Nesmieme ale zabúdať na to, že dieťa píše škaredšie, ale gramaticky správne, za čo si zaslúži pochvalu.

 Prajem pekný deň a veľa úspechov v škole

 MK

Otázka od:Jana Vlčanová | 3. 11. 2014
na slovíčko kolega

brý deň…vychovala som 3 generácie prvákov…momentálne však učím už na druhom stupni…ale len tak pri káve sme dospeli k debate „ako správne učiť deti písať mäkčene a dĺžne“….ja s praxe som presvedčená, že píšeme tak isto ako čítame….teda PO SLABIKÁCH VRÁTANE mäkčeňov a dĺžňov…….sú však kolegyne, ktoré učia deti najskôr napísať celé slovo bez znamienok a potom sa k nim na konci slova vracajú…..samozrejme, že deti potom znamienka zabúdajú….podľa mňa ich to učia zle….nakoniec majú DVOJITÉ PÍSANIE, hm? čo vy nato? ako to vlastne je, kolege?

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň, Janka


Všetko záleží od toho, aké sú deti, ktoré sa učia správne písať.


Kolegyne, ktoré učia deti písať najskôr celé slová a až potom doplňujú interpunkčné znamienka to robia dobre vo vzťahu k správnym väzbám grafém v slove. Keď deti neprerušujú písanie, zvyčajne je slovo napísané krajšie. Okrem toho, tento spôsob písania podporuje spätnú kontrolu písaného textu, takže počas nej si deti interpunkciu dopĺňajú. Takto sa dobre a ľahko učia šikovnejšie deti.
Problém nastáva u detí, ktoré píšu pomaly, prípade patria do skupiny detí s poruchami učenia a pozornosti. Tie si nestihnú text po sebe kontrolovať, resp. po napísaní slova ich zaujme niečo iné a doplnenie znamienok nie je pre nich dôležité. Okrem toho môžu mať iné ťažkosti napr. v oblasti sluchovej diferenciácie, analýzy a syntézy, atď. nesprávny nácvik písania diktátu u nich podporuje alebo prehlbuje poruchy učenia.


Spôsob, ktorý používate vy pri výuke písania je vhodný hlavne u detí, ktoré majú s dopĺňaním  znamienok ťažkosti. Tie pri správnom nácviku písania dokážu znamienka dávať na správne miesta okamžite, čo je dôležité. Daň za správne doplnené interpunkčné znamienka je menej úhľadný grafický prejav spôsobený prerušovaním plynulého písania.


Každá z Vás učí deti písať správne, len je dôležité prispôsobiť spôsob učenia úrovni a schopnostiam detí a hlavne zamerať sa pri porovnávaní jednotlivých spôsobov výuky na výsledný efekt.


Cesta je dôležitá, ale dosiahnutý cieľ je dôležitejší. Preto cestu vyberajte tak, aby ste boli spokojná s výsledkami dieťaťa. J


Veľa trpezlivosti a vytrvalosti pri Vašej práci.


Pekný deň


 


MK

Otázka od:Andrea | 13. 09. 2014
Dĺžne

Dobrý deň,dcéra je druháčka a už od prvého ročníka má problémy s písaním dĺžnov. Je jedno, či vety opisujú alebo ide o diktovanie. Najprv som si myslela, že ich iba zabúda písať. Lenže napr. vždy po opise (doma) jej poviem, nech si sama nájde chyby. Na zabudnuté mäkčene príde vždy, ale na dĺžne nikdy. Veľakrát jej zámerne prečítam slabiku aj neúmerne dlho aj napriek tomu dĺžeň nenapíše. V čom môže byť problém?

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň, Andrea


Ťažkosti vo vnímaní dĺžky hlások pri písaní môže súvisieť so sluchovým rozlišovaním, teda so schopnosťou počuť rozdielnu dĺžku hlások, ich tón, prípadne zafarbenie hlasu, a pod.


Tak isto môže byť u niekoho problém počuť rozdiel medzi hláskami r-l-j, zvlášť ak ide o dieťa, ktoré malo poruchu reči. Vtedy píše to isté čo vyslovuje a nedokáže ani sluchom rozdiely postrehnúť.


Ak Vaša dcéra nepíše dĺžne správne, pravdepodobne ich pri diktovaní možno nepočuje, resp. nerozlišuje ich dĺžku.


Ťažkosti s rozlišovaním dĺžky hlások môžete doma trénovať tak, že pri čítaní jednotlivých slov po slabikách (napr. bá-ba, le-to, ba-ná-ny, ...) bude stláčať „bzučiak“, môže byť aj so svetlom, resp. zvonček a tým si vytvárať spoj medzi tým, čo hovorí a tým čo počuje. Keď si do internetového vyhľadávača zadáte termín „bzučiak so svetlom“ niečo nájdete, alebo pomôže manžel s jednoduchým elektrickým obvodom.


Dôležité je, aby pri učení sa rozlišovať dĺžku hlások prepájala sluchový, zrakový a hmatový vnem. Krátka slabika = krátke stlačenie, dlhá slabika = dlhé stlačenie.


Verím, že to pomôže, ak si nebudete vedieť rady, navštívte najbližšie poradenské zariadenie a tam Vám určite poradia.


Prajem veľa úspechov a trpezlivosti


MK

Vyplňte prosím položky formulára

Mgr. Marcel Kubinský

odborný garant projektu

Odborným garantom projektu, ktorý bude odpovedať na vaše otázky spojené s témou správneho písania, je Mgr. Marcel Kubinský.

Mgr. Marcel Kubinský vyštudoval PdF UK v Bratislave odbor pedagogika mentálne postihnutých s rozširujúcim štúdiou etickej výchovy. Začínal ako pedagóg vo viacerých špeciálnych školách, neskôr začal pôsobiť v poradenskom systéme ako špeciálny pedagóg, so zameraním na špecifické poruchy učenia a poruchy správania. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva vo Vysokých Tatrách a v Trnave, kde sa zaoberá hlavne odstraňovaniu ťažkostí v grafomotorike a v čítaní u detí mladšieho školského veku, ale aj iným poruchám učenia. Je dlhoročným lektorom so zameraním na soft skills, komunikáciu a reedukáciu pri špecifických poruchách učenia. Má dlhoročnú prax vyučovania na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych školách, pracuje ako odborný poradca pre základné školy pri zostavovaní IVP pre deti so špecifickými potrebami.

V poradni máte možnosť vyhľadať si odpovede odborných garantov na otázky súvisiace s tematikou správneho písania alebo položiť novú otázku.

Na odoslanie otázky prosím použite formulár v záložke Položiť otázku. Pred odoslaním otázky si prejdite už zodpovedané otázky a kapitolu Čo rodičov zaujíma – je možné, že odpoveď na to, čo vás zaujíma, už bola spracovaná. Odpovede sa snažíme odoslať vždy do týždňa od obdržania otázky. Odpoveď vám príde na e-mail vyplnený vo formulári a otázky, ktoré budú zaujímavé aj pre ostatných čitateľov, zverejníme v prehľade zodpovedaných otázok.

Na vaše otázky odpovedá odborný garant portálu Mgr. Marcel Kubinský

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více