poradna

Otázka od:peter | 21. 09. 2017
…podotázka

Ďakujem za odpoveď. Uvádzate vo svojej odpovedi že ,,Dôležité je, aby rodič dieťaťu pri písaní domácich úloh ukazoval správny spôsob sedenia a držania písacej potreby ,, Na to sa chcem konkrétne spýtať… ako môžem ako ľavák ukázať pravákovi ako správne držať písacie potreby keď aj sklon pera aj sklon podložky je zrkadlovo opačný ako u praváka? Nebude mať dieťa tendeciu napodobňovať mňa a nebude ho to pliesť? Ďakujem.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

Skúste sa naučiť držať pero v pravej ruke správne a aj sa môžete snažiť niečo napísať. (neznamená to, že sa máte preučiť na druhú ruku, ale len to skúste)  Ak bude dieťa vidieť, že Vám to ide aj napriek veľkej námahe, bude Vás rešpektovať a ľahšie bude prijímať nové informácie.

Ak Vám to nepôjde, pokojne sa s manželkou dohodnite, že ona bude s dieťaťom písať a vy zase robiť iné veci (čítanie, matematiku, …)

Vo všeobecnosti  muži majú menej úhľadné písmo a preto je rozumnejšie nechať túto aktivitu na nežnejšie pohlavie.

Ak ale chcete predsa len experimentovať, namontujte si k stolu zrkadlo tak, aby Vás Vaše dieťa videlo v ňom a bude mať prevrátený obraz ako keby videl praváka a to asi potrebujete dosiahnuť.

Verím, že Vám pôjde učenie ľahko, držím Vám palce.

MK

Otázka od:PETER | 20. 09. 2017
Rodič ľavák-Dieťa pravák

Môže rodič ľavák učiť písať dieťa , ktoré je pravák ???
Dobrý deň. Mame doma predškoláka a chceme sa na prvý ročník čo najlepšie pripraviť. Naše dieťa je PRAVÁK a jeden z nás rodičov je ĽAVÁK.
Otázka znie: či môže domáce úlohy resp. nacvičovanie písania s PRAVÁKOM robiť ĽAVÁK , alebo striedavo , raz jeden rodič a raz druhý rodič ? ĎAKUJEM za odpoveď Peter

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

Vôbec nevadí, že jeden z rodičov je ľavák. Aj v škole ich možno majú a dieťa ho nenapodobňuje len preto, že ho vidí písať. Dôležité je, aby rodič dieťaťu pri písaní domácich úloh ukazoval správny spôsob sedenia a držania písacej potreby a viedol ho k trpezlivosti a dôslednosti. Ak sa rodičia pri učení s dieťaťom budú striedať a sami mu pri tom budú príkladom nie je vôbec na škodu. Príprava na vyučovanie u prvákov býva veľmi náročná aj pre rodičov a určite taký spôsob spolupráce posilní ich spoločné väzby.

Prajem pekný deň,

MK

Otázka od:Zuza | 19. 06. 2017
Nesprávny sklon a veľkosť písma

Môj syn je prvák a má nesprávny sklon písma doľava. Je pravák, napriek tomu, má sklon písma, ako ľavák. Tiež písmenká nepíše rovnaké v riadku.
Inak diktáty píše celkom pekne a bez chýb. Horšie je, že pani učiteľka začala známkovať krasopis a tam má problém. Písmenká ako a a o, píše bez uzatvorenia, darmo ho napomínam, dz vyzerá strašne, hlavne do z.
Má význam mu zobrať to, čo písali v škole a z čoho dostal horšiu známku a dať mu to doma ešte raz prepísať (nie všetko, ale aspoň časť)? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň pani Zuzana,

dôležité je vedieť, či vaše dieťa nemalo ťažkosti s jemnou, ale aj s hrubou motorikou už v predškolskom veku. Pri písaní je veľmi dôležitá koordinácia oka s rukou a ak je prítomný nejaký nedostatok, tak to na výkone dieťaťa okamžite vidno, porovnávajú ho v škole s ostatnými žiakmi, čo je normálne. Ak má Vaše dieťa správny sklon podložky (pravý roh zošita má ísť smerom hore) a aj tak píše pod nesprávnym uhlom, môže ísť o rôzne ťažkosti. Môže byť problém v koordinácii ruky a oka, ťažkosti v grafomotorike, lateralite, atď.

Najdôležitejšie je, že píše gramaticky správne a to ho určite veľmi zamestnáva. Častokrát aj napriek enormnej snahe dieťaťa a okolia je progres často krát len málo viditeľný. Preto by mala pani učiteľka pristupovať k takému dieťatku citlivo a tolerantne. V prvom rade by mala brať ohľad na nesprávne tvary písmen, keď sa žiak snaží písať správne. Ak aj má Vaše dieťa ťažkosti v úprave zošitov a v písaní diktátov, bolo by neprofesionálne, ak hodnotenie z iných predmetov je práve grafickou úpravou  ovplyvnené!

Myslím, že zatiaľ by ste mohli doma cvičiť tvary písmen, kreslením, resp. písaním na veľký papier s dôrazom na uzatváranie písmen a postupne veľkosť zmenšovať. Môže aj prstom písať do piesku, čo deti častokrát baví viac ako písanie na papier. Ďalšou dobrou pomôckou je písanie na stierateľné tabuľky, ktoré má vo svojom produktovom programe Centropen.

Myslím, že by bolo vhodné, ak s dieťaťom navštívite najbližšie poradenské zariadenie vo Vašom okolí, kde Vám psychológovia, resp. špeciálny pedagógovia urobia potrebné vyšetrenia laterality, posúdia úroveň grafomotoriky, intelektu a odporučia Vám vhodný reedukačný program na eliminovanie ťažkostí Vášho dieťaťa a hlavne po spolupráci so školou vypracujú vzdelávací program, resp. úpravy, ktoré budú pre Vaše dieťa nevyhnutné.

Prajem pekný deň,

MK

Otázka od:Mária | 22. 05. 2017
Styl pisania

Dobrý deň,
syn (ľavák) je v druhej triede a keď píše, má zápästie úplne skrútené dovnútra. Pri ďalšom písaní chytá kŕče do ruky. Ako ho to mám odnaučit?

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,

hlavný problém môže byť v tom, že dieťatko má nesprávne natočený papier pri písaní.

Predpokladám, že sedí s pravákom v jednej lavici a ten má ináč uložený papier, na ktorý píše (možno ho má rovnobežne s okrajom stola, alebo má natočený pravý horný roh k hornému okraju stola). To môže ľaváka zvádzať k napodobňovaniu, kedy sa snaží mať rovnako natočený papier ako pravák, mať rovnaký sklon písma, ale docieli to len tým, že prehne zápästie.

Skúste sa najskôr „pohrať“ s natáčaním podložky a tak zistíte, že či sa ručička trocha uvoľňuje a uhol natočenia zápästia sa mení.

Kŕče v ruke, ktorou píše, môže spôsobovať aj nesprávna voľba písacích potrieb (dôležitý je ergonomický tvar, správna voľba pera – plniace perá nie sú vhodné pri spodnom spôsobe písania, teda keď dieťa tlačí hrot pera pred sebou), ďalej je to nesprávne, či nízke držanie pera, alebo silný tlak ruky na podložku.

Ak potrebujete viac informácií k písaniu ľavákov, kliknite na tento odkaz na našej stránke: http://www.ako-spravne-pisat.sk/pisanie-lavakov/

 

Prajem pekný deň

 

MK

Otázka od:Karol | 19. 10. 2016
písania písmen od dolného riadku

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či vadí, že syn píše tlačené písmená od dolnej linky smerom hore. Je to problém, máme ho na to upozorňovať alebo to nevadí? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,
metodika písania tlačených písmen nie je v osnovách 1. triedy, preto synovi správny postup ukážte. Je to dobré aj na prepojenie s písaným písmom, kedy písmená taktiež začíname v ich horných častiach. Na nácvik tlačeného môžete využiť rôzne tabletové aplikácie, ktoré navádzajú deti k písaniu správnym smerom. Pritom je ale dôležité, aby dieťatko používalo pri pohybe po tablete „Tablet PEN“ od Centropenu, kedy sa dieťatko spolu s pohybom po tablete učí správny úchop písacej potreby.

Vyplňte prosím položky formulára

Mgr. Marcel Kubinský

odborný garant projektu

Odborným garantom projektu, ktorý bude odpovedať na vaše otázky spojené s témou správneho písania, je Mgr. Marcel Kubinský.

Mgr. Marcel Kubinský vyštudoval PdF UK v Bratislave odbor pedagogika mentálne postihnutých s rozširujúcim štúdiou etickej výchovy. Začínal ako pedagóg vo viacerých špeciálnych školách, neskôr začal pôsobiť v poradenskom systéme ako špeciálny pedagóg, so zameraním na špecifické poruchy učenia a poruchy správania. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva vo Vysokých Tatrách a v Trnave, kde sa zaoberá hlavne odstraňovaniu ťažkostí v grafomotorike a v čítaní u detí mladšieho školského veku, ale aj iným poruchám učenia. Je dlhoročným lektorom so zameraním na soft skills, komunikáciu a reedukáciu pri špecifických poruchách učenia. Má dlhoročnú prax vyučovania na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych školách, pracuje ako odborný poradca pre základné školy pri zostavovaní IVP pre deti so špecifickými potrebami.

V poradni máte možnosť vyhľadať si odpovede odborných garantov na otázky súvisiace s tematikou správneho písania alebo položiť novú otázku.

Na odoslanie otázky prosím použite formulár v záložke Položiť otázku. Pred odoslaním otázky si prejdite už zodpovedané otázky a kapitolu Čo rodičov zaujíma – je možné, že odpoveď na to, čo vás zaujíma, už bola spracovaná. Odpovede sa snažíme odoslať vždy do týždňa od obdržania otázky. Odpoveď vám príde na e-mail vyplnený vo formulári a otázky, ktoré budú zaujímavé aj pre ostatných čitateľov, zverejníme v prehľade zodpovedaných otázok.

Na vaše otázky odpovedá odborný garant portálu Mgr. Marcel Kubinský

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více