KEĎ SA PÍSANIE STANE ZÁBAVNOU HROU

Písanie nie je len spôsobom, ako zaznamenať potrebný text, ale je veľmi dôležitou zložkou osvojenie pravopisu i vedomostí. Pri vhodnom zakomponovanie do výučby sa môže stať aj prvkom, ktorý pomôže rozvíjať detskú predstavivosť a tvorivé schopnosti. Ako cesta sa ponúka prepojenie s ďalšími činnosťami, ako je čítanie a kreslenie. O možnostiach v rámci výučby hovorí učiteľka Mgr. Tereza Müllerová zo ZŠ T. G. Masaryka z Hodkovic nad Mohelkou.

„My sme využili v hodine literárnej výchovy metódy dramatickej výchovy, ktoré sme prepojili s výtvarnou činnosťou aj písaním,“ opisuje Tereza Müllerová svoju hodinu sa štvrtákov. V úvode hodiny si deti spoločne prečítali časť príbehu o chlapcovi, ktorý sa nechcel umývať, a ostatní sa s ním preto nekamarátili. „Potom deti toho chlapca fixkami a pastelkami maľovali,“ rozpráva Tereza Müllerová. Nakoniec deti samy domyslel koniec uvedeného príbehu a písania sa pre nich stalo zábavnou hrou. „Z obrázkov sme spoločne urobili galériu a deti si rozprávali o tom, čo by podobnému chlapci povedali, keby prišiel medzi nich na ihrisko,“ dodáva učiteľka Tereza Müllerová. Ako uvádza, pre deti sa jedná o zábavnú aktivitu, pretože nesedí v lavici, nemusí písať do zošita alebo len opisovať to, čo je uvedené na tabuli. Musí pritom spolupracovať, čo je nenásilne učí ďalších forme vzájomnej komunikácie. „Súčasne s tým si aj hrajú a vytvára lepšie vzťahy medzi sebou. Takéto činnosti sú pre deti motivujúce a je vidieť, ako veľmi ich baví, „uzatvára Tereza Müllerová zo ZŠ T. G. Masaryka z Hodkovic nad Mohelkou.

 

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více