Otázka

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

11. 11. 2019Ala,

Dobrý deň,
Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané každé jedno malé písmeno „L“. V oboch častiach bolo slovo Ela, raz dobre a druhý raz bez l. Nedávalo mi to zmysel, prečo v jednej polovici je male l prepísané a v druhej nie, kým som si nevšimla, že tá časť, ktorá bola dobre prepísaná bola v rovnakom fonte ako je šlabikár, t.j. Time New Roman a druhá časť vzoroveho textu bola vo fonte Ariel. Vo fonte Ariel vyzerá malé „l“ ako veľké „i“. Čo mi dieťa aj potvrdilo, že nevedelo, ktoré písmenko to vlastne je. Je u prváčikov, ktorí sa len učia čítať a písať, prípustné používanie viacerých typov, fontov tlačených písmen? Ak nie, prosím poradte mi, na čo sa môžem odvolať pri komunikácii s učiteľkou. Dala im totiž navyše čítanie, nad rámec šlabikára, práve vo fonte Ariel a dieťa sa mi začalo pýtať, čo to je za písmeno, pričom doteraz s tým nebol problém. Mám aj staršie dieťa, ktoré má dodnes všetky texty zo školy v jednotnom fonte – Time New Roman.
Ďakujem

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň,
K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali mať vedomosť o rôznych fontoch písma a ich špecifikách.
To, že sa vôbec takýto materiál dostal von bez výhrad odborníkov, je zaujímavé.
Každý materiál, s ktorým deti v škole pracujú (učebnice, pracovné listy, čítanky, …) musí schvaľovať odborná komisia ŠPÚ a MŠVVaŠ SR. Mohlo sa stať, že takáto „maličkosť“ unikla ich pozornosti, keďže rôzne fonty písma sú všadeprítomné a ani si to nemuseli uvedomiť, že to bude u prvákov problém.
Predpokladám, že dobrá pani učiteľka si to všimla tiež, tak ako vy a bude s týmto materiálom pracovať opatrnejšie.
Pre prváčika je dôležité, aby dokázal čítať a písať jednotlivé písmená a naučil sa jednotlivé tvary správne dekódovať.
Samozrejme, že časom sa deti naučia čítať text v rôznych fontoch, ale už od začiatku nácviku čítania musí pedagóg vedieť deti usmerniť pri možných podobnostiach a zámenách písmen.
Verím, že tomu bude aj v prípade Vášho dieťatka.
 
Držím Vám palce, nech zvládne čítanie čo najrýchlejšie.
 
Pekný deň
 
MK

Všetky otázky

Poradňa

Otázka |

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více