Otázka

Nesprávny sklon a veľkosť písma

19. 06. 2017Zuza,

Môj syn je prvák a má nesprávny sklon písma doľava. Je pravák, napriek tomu, má sklon písma, ako ľavák. Tiež písmenká nepíše rovnaké v riadku.
Inak diktáty píše celkom pekne a bez chýb. Horšie je, že pani učiteľka začala známkovať krasopis a tam má problém. Písmenká ako a a o, píše bez uzatvorenia, darmo ho napomínam, dz vyzerá strašne, hlavne do z.
Má význam mu zobrať to, čo písali v škole a z čoho dostal horšiu známku a dať mu to doma ešte raz prepísať (nie všetko, ale aspoň časť)? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského

Dobrý deň pani Zuzana,

dôležité je vedieť, či vaše dieťa nemalo ťažkosti s jemnou, ale aj s hrubou motorikou už v predškolskom veku. Pri písaní je veľmi dôležitá koordinácia oka s rukou a ak je prítomný nejaký nedostatok, tak to na výkone dieťaťa okamžite vidno, porovnávajú ho v škole s ostatnými žiakmi, čo je normálne. Ak má Vaše dieťa správny sklon podložky (pravý roh zošita má ísť smerom hore) a aj tak píše pod nesprávnym uhlom, môže ísť o rôzne ťažkosti. Môže byť problém v koordinácii ruky a oka, ťažkosti v grafomotorike, lateralite, atď.

Najdôležitejšie je, že píše gramaticky správne a to ho určite veľmi zamestnáva. Častokrát aj napriek enormnej snahe dieťaťa a okolia je progres často krát len málo viditeľný. Preto by mala pani učiteľka pristupovať k takému dieťatku citlivo a tolerantne. V prvom rade by mala brať ohľad na nesprávne tvary písmen, keď sa žiak snaží písať správne. Ak aj má Vaše dieťa ťažkosti v úprave zošitov a v písaní diktátov, bolo by neprofesionálne, ak hodnotenie z iných predmetov je práve grafickou úpravou  ovplyvnené!

Myslím, že zatiaľ by ste mohli doma cvičiť tvary písmen, kreslením, resp. písaním na veľký papier s dôrazom na uzatváranie písmen a postupne veľkosť zmenšovať. Môže aj prstom písať do piesku, čo deti častokrát baví viac ako písanie na papier. Ďalšou dobrou pomôckou je písanie na stierateľné tabuľky, ktoré má vo svojom produktovom programe Centropen.

Myslím, že by bolo vhodné, ak s dieťaťom navštívite najbližšie poradenské zariadenie vo Vašom okolí, kde Vám psychológovia, resp. špeciálny pedagógovia urobia potrebné vyšetrenia laterality, posúdia úroveň grafomotoriky, intelektu a odporučia Vám vhodný reedukačný program na eliminovanie ťažkostí Vášho dieťaťa a hlavne po spolupráci so školou vypracujú vzdelávací program, resp. úpravy, ktoré budú pre Vaše dieťa nevyhnutné.

Prajem pekný deň,

MK

Všetky otázky

Poradňa

Otázka | 21. 9. 2017

…podotázka

Ďakujem za odpoveď. Uvádzate vo svojej odpovedi že ,,Dôležité je, aby rodič dieťaťu pri písaní domácich úloh ukazoval správny spôsob sedenia a držania
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, Skúste sa naučiť držať pero v pravej ruke správne a aj sa môžete snažiť niečo napísať. (neznamená to, že sa máte preučiť na druhú ruku, ale
Více