Dieťa dysgrafik

Prvá trieda je náročná pre dieťa, ale aj pre rodičov. Naučiť sa písať a čítať je základným predpokladom fungovania v spoločnosti. Čo však, ak to také jednoduché pre dieťa nie je? Vôbec nemusí byť hlúpe alebo lenivé, môže však trpieť poruchou čítania (dyslexia) alebo písania (dysgrafia).

Dyslexia aj dysgrafia nie sú výmyslom posledných rokov. Týmito poruchami trpeli ľudia aj v minulosti, často sa však označovali za hlupákov, lajdákov alebo neinteligentných. Vôbec to však nie je pravda. Práve naopak – ľudia s „dys“ môžu mať väčšie IQ, ako ostatní, ktorým písanie alebo čítanie nerobí žiadne problémy. A bývajú vo svojom živote veľmi úspešní. Nejde o nejakú chorobu, ale o špecifické vývinové poruchy, ktoré vznikajú ako dôsledok jemného poškodenia centrálnej nervovej sústavy ešte pred narodením, pri pôrode alebo tesne po ňom.

Keď je písanie problémom

Dysgrafia úzko súvisí s písaním, hlavne s jemnou motorikou. Zasahuje stránku písania, čitateľnosť a úpravu písma. Dysgrafik si nedokáže spomenúť na niektoré písmená, ich tvar, má problém spojiť si grafický tvar písma so zvukovým tvarom hlásky a zapamätať si automatický pohyb, ktorý je vykonávaný pri písaní písmen.“ – vysvetľuje Mgr. Marcel Kubinský, odborník na správne písanie. Prejavuje sa to tak, že dysgrafik často slová prepisuje, píše pomaly, často mimo riadkov, písmo je trasľavé, držanie pera je kŕčovité a často sa stáva, že dysgrafické dieťa celkovo odmieta písať, pretože sa hanbí za svoju „neschopnosť“. Napísaný text je nečitateľný aj napriek snahe, ktorú dieťa na písanie vynaložilo.

Mnoho rodičov, ktorí majú doma dysgrafika, sa pýta, či bolo možné odhaliť túto poruchu už pred nástupom do školy. Vo väčšine prípadov pri pozornejšom sledovaní svojho potomka je možné zistiť, že dieťa má nejaký problém. Príznaky dysgrafie sa však v predškolskom období skôr pripisujú detskej nemotornosti. „Mnoho detí s dysgrafiou má totiž zároveň aj poruchy hrubej motoriky, napríklad sa potkýnajú o vlastné nohy, padajú, pri jedení po nich zostáva „spúšť“, ťažko si organizujú vlastné veci, zle sa orientujú v priestore, majú problémy aj pri kreslení, nevedia si poriadne zaviazať šnúrky, zapnúť gombíky a pod.“ – vymenováva Mgr. Marcel Kubinský.

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa môže mať poruchu písania, obráťte sa na odborníkov. V rámci systému základných škôl sú pre rodičov a žiakov k dispozícii súkromné, alebo štátne centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde odbornými vyšetreniami dieťa zdiagnostikujú. Výsledok zistenia je dôležitý nielen pre rodičov, ale najmä pre učiteľov, ktorí dysgrafikom prispôsobia metódy učenia.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více