ČO BY STE SI MALI VŠIMNÚŤ U PREDŠKOLÁKOV?

Každé dieťa je individuálne a každé dostalo do vienka talent na niečo iné. Tak ako sa náznak mimoriadneho nadania u dieťaťa prejavuje schopnosťou zvládnuť to či ono skôr ako jeho vrstovníci, aj v opačnom prípade existujú veci, ktoré by deti mali do určitého veku zvládnuť. Pokiaľ tomu tak nie je, zbystrite pozornosť.

Dieťa pôjde do školy a nevyslovuje určité písmená


Logopedick
é problémy bývajú spôsobené nedostatočne rozvinutou motorikou hovoridiel, ktoré sa vyvíjajú súčasne s motorikou ruky. Zatiaľ čo do 5 rokov veku dieťaťa sú určité „prehrešky“ ešte tolerovateľné, od 5/6 rokovnejde o roztomilé „žvatlanie“, ale o vývojovú vadu. Pokiaľ teda počujete, že váš potomok nezvládne zrozumiteľne vysloviť polovicu abecedy, obráťte sa na svojho detského pediatra, ktorý vás odporučí vhodnému logopédovi.

Dieťa drží nevhodne písacie potreby


D
ieťa môže m na začiatku kreslenia/písania správny úchop, po čase ho ale mení. To znamená, že ešte nie je plne fixovaný. Pokiaľ dieťa pri držaceruzky zatvára dlaň do pästičky, drží ceruzku kŕčovito alebo sa jeho úchop akokoľvek vymyká tomu správnemu, nemá celý proces ešte celkom osvojený. V tom prípade dbajte na nápravu, využ môžete napríklad nácvikový adaptér od Centropenu.

Dieťa nechce kresliť


Pok
iaľ sa váš potomok zdráha zasadnúť ku kresleniu alebo je jeho prejav na úrovni omnoho mladšieho dieťaťa, spozornite. Všimnite si napríklad ako drží pastelku a spýtajte sa ho, prečo nerado maľuje. Je možné, že nemá osvojený správny úchop a kreslenie mu nejde alebo sa jeho kresby stali terčom kritiky a teraz sa hanbí. Tak či tak, spýtajte sa ho a určite sa informujte aj u svojho učiteľa, ktorý vám pomôže náj cestu.

Dieťa neobsedí


Máte doma „neposed
a“? Do určitej miery je to celkom v poriadku, ak je však dieťa neustále „na ihlách“, môže m poruchu sústredenia (ADHD). Najnápadnejšie sa ADHD prejavuje pri nástupe do školy, kde už kladené nároky, vyžadujúce si koncentráciu a pozornosť, ktoré dieťa nie je schopné spln. Kvôli svojím problémom so sústredením je často napomínané a trestané za rôzne priestupky. Prejavujú sa aj nezhody v kolektíve. Niekedy sa prejavy ADHD pripisujú príliš benevolentnej výchove. Tu sa odporúča návšteva pedagogicko-psychologických centier, ktoré ADHD potvrdia a odporučia ako postupovať ďalej.

Dieťa nemá vyhranenú stranovosť


U d
eaj dospelých je obvyklé, že mávajú súhlasnú lateralitu (dominantné pravé oko + pravé ucho + pravá ruka alebo dominantné ľavé oko + ľavé ucho + ľavá ruka). Pokiaľ má dieťa skríženú lateralitu (kombinácia oko + ucho + ruka je pomiešaná), môžu sa po nástupe do prvej triedy objaviť najrôzneie problémy s písaním a čítaním, všetko ale záleží na konkrétnom jedincovi. Často sa taktiež objavuje zlá orientácia v priestore podľa pokynov – vpravo, vľavo, hore, dole. Pokiaľ váš potomok patrí medzi tých, ktorí bojujú s čítaním a písaním, znamená to viac tréningu a podpory z vašej strany. Nájdite si naňho preto čas a uľahčite mu to. Napríklad vhodne zvolenými písacími pomôckami, správnou vbou stoličky, osvetlenia atď.

Nevyhranenosť dominancie ruky


P
red nástupom do školy by malo dieťa pís a kresliť jednou a tou istou rukou. V tomto období už by nemalo dochádz k striedaniu. Pokiaľ si váš drobec stále prehadzuje pastelky z jednej ruky do druhej, skúste sa obrátiť na pedagogicko-psychologická centrá, kde mu urobia jednoduché motorické testy. V žiadnom prípade mu ale nevnucujte jednu alebo druhú stranu. Časom si vyberie, ktorá ruka je preňho prirodzeneia a tou bude pís.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více