Môže sa zlá výslovnosť prejaviť pri písaní?

28.5.2015 - Každé dieťa má iné rečové nadanie a preto aj vývoj výslovnosti prebieha u každého dieťaťa trochu iným tempom. Približne v čase nástupu do prvej triedy by však už dieťa, pokiaľ nejde o dieťa s dysfáziou, alebo ak netrpí niektorou z iných hlbších rečových porúch, malo dokázať vyslovovať všetky, alebo aspoň takmer všetky hlásky. Čo keď to tak však nie je? Môže zlá výslovnosť ovplyvňovať výkony dieťaťa v škole? Môže sa odraziť v jeho písomnom prejave? Celý článok

Z desatora pre rodičov predškoláka

21.5.2015 - Ostáva už len niekoľko mesiacov a v živote súčasných predškolákov nastane veľká zmena. My dospelí si často ani neuvedomujeme, nakoľko výrazne sa zmení život dieťaťa s nástupom do školy. Celý článok

GRAFOMOTORIKA

1.5.2015 - Grafomotorika je súbor psychických činností. Ide o pohyby ruky pri písaní a kreslení, ktoré sú riadené psychikou. V súvislosti s grafomotorikou je potrebné uviesť i vizuomotoriku, pretože koordinácia pohybu ruky (u postihnutých to však môžu byť ústa alebo nohy) a oka je nevyhnutným predpokladom pre úspešné písanie. Rozvoj grafomotoriky býva sledovaný pri zápise dieťaťa do školy pri posudzovaní školskej zrelosti. Preto je potrebné sa v predškolskom veku venovať rozvoju hrubej motoriky i jemnej motoriky (viď nižšie). Celý článok

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více